OGŁOSZENIE O NABORZE NR GOPS.1110.1.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego zatrudnienie w ramach umowy o prace w wymiarze (1 etat)treść ogłoszenia ,   klauzula RODO,    kwestionariusz kandydata,

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE NR SG.2110.4.2021 z dnia 12 października 2021 roku

Wójt Gminy Słubice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słubice - podinspektor ds. infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej ,   treść ogłoszenia ,   klauzula RODO,    kwestionariusz kandydata,    oświadczenie w związku z ubieganiem się o pracę

Zarządzenie Nr 0050.86.2021 Wójta Gminy Słubice z dnia 12 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słubice - podinspektor ds. infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w trakcie rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor ds.  infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej w Urzędzie Gminy Słubice.

Informacja o wynikach naboru na podinspektora ds.  infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR SG.2110.3.2021 z dnia 2 sierpnia 2021 roku

Wójt Gminy Słubice ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach ,   treść ogłoszenia ,   klauzula RODO,    kwestionariusz kandydata,    oświadczenie w związku z ubieganiem się o pracę

Zarządzenie Nr 0050.66.2021 Wójta Gminy Słubice z dnia 2 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

Zarządzenie Nr 0050.72.2021 Wójta Gminy Słubice z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w trakcie rekrutacji na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE NR SG.2110.2.2021 z dnia 1 lipca 2021 roku

Wójt Gminy Słubice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słubice - podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi ,   treść ogłoszenia ,   klauzula RODO,    kwestionariusz kandydata,    oświadczenie w związku z ubieganiem się o pracę

Zarządzenie Nr 0050.59.2021 Wójta Gminy Słubice z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Słubice

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w trakcie rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor ds.  gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Słubice.

Informacja o wynikach naboru na podinspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE NR SG.2110.1.2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku

Wójt Gminy Słubice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słubice - podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi , treść ogłoszeniaklauzula RODO,    kwestionariusz kandydata,    oświadczenie w związku z ubieganiem się o pracę

Zarządzenie Nr 0050.5.2021 Wójta Gminy Słubice z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Słubice

Zarządzenie Nr 0050.10.2021 Wójta Gminy Słubice z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie określenia zakresu i czasu pracy komisji powołanej celu przeprowadzenia postępowania w naborze podinspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Słubice.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w trakcie rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor ds.  gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Słubice.

Informacja o wynikach naboru na podinspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR OR.2110.4.2020 z dnia 5 października 2020 roku

Wójt Gminy Słubice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słubice - podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat ,     treść ogłoszenia,   klauzula RODO,    kwestionariusz kandydata,    oświadczenie w związku z ubieganiem się o pracę

Zarządzenie Nr 0050.113.2020 Wójta Gminy Słubice z dnia 5 października 2020 roku w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słubice.

Informacja o dopuszczeniu do II etapu naboru

Informacja o wynikach naboru - ogłoszenie OR.2110.4.2020

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR OR.2110.3.2020 z dnia 15 maja 2020 roku

Wójt Gminy Słubice ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Słubice,    Treść ogłoszenia,    klauzula informacyjna

Zarządzenia Nr 0050.48.2020 Wójta Gminy Słubice z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słubice.

Informacja o wynikach naboru - ogłoszenie OR.2110.3.2020

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2020 z dnia 4 lutego 2020 roku

Wójt Gminy Słubice ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słubice -   samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego, zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i inwestycji gminnych    -    treść ogłoszenia,     klauzula informacyjna

Zarządzenia Nr 0050.18.2020 Wójta Gminy Słubice z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słubice.

   Informacja o wynikach naboru - ogłoszenie 2/2020
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku

Wójt Gminy Słubice ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słubice -  samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego, zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i inwestycji gminnych  -  treść ogłoszenia,   klauzula informacyjna

Zarządzenia Nr 0050.9.2020 Wójta Gminy Słubice z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słubice.

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na samodzielne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego, zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i inwestycji gminy w Urzędzie Gminy Słubice 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2019 z dnia 6 listopada 2019 r.

Wójt Gminy Słubice ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słubice - samodzielne stanowisko ds. kadrowych, obsługi Rady i archiwum zakładowego - treść ogłoszenia , klauzula informacyjna

Zarządzenie Wójta Gminy Słubice Nr 0050.126.2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.124.2019 Wójta Gminy Słubice z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słubice.

Zarządzenie Wójta Gminy Słubice Nr 0050.124.2019 z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słubice.

Informacja o złożonych ofertach - ogłoszenie 2/2019

Informacja o wynikach naboru - ogłoszenie 2/2019

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR GOPS.1110.2.2019 Z DNIA 29.07.2019r.   

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach ogłasza nabór na stanowisko  asystenta rodziny  (1 etat) - treść ogłoszenia ,    kwestionariusz osobowy ,    klauzula informacyjna

Informacja o złożonych ofertach - ogłoszenie GOPS.1110.2.2019

Informacja o wynikach naboru - ogłoszenie GOPS.1110.2.2019

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR GOPS.1110.1.19 Z DNIA 09.07.2019r. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. świadczeń wychowawczych (1 etat)- treść ogłoszenia,   klauzula informacyjna,   kwestionariusz osobowy (09.07.2019r.)

Informacja o złożonych ofertach - ogłoszenie GOPS.1110.1.19

Informacja o wynikach naboru - ogłoszenie GOPS.1110.1.19

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor, samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych - treść ogłoszenia 1/2019 - klauzula informacyjna  (19.06.2019 r.)

Zarządzenie Nr 0050.65.2019 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie  powołania członków komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słubice.

Informacja o złożonych ofertach - ogłoszenie 1/2019

Informacja o wynikach naboru - ogłoszenie 1/2019

 

 ___________________________________________________________________________________________________

 

Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor, samodzielne stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrony środowiska - treść ogłoszenia 1/2017 - pobierz (01.03.2017 r.)

Zarządzenie Nr 0050.11.2017 z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słubice.

Informacja o złożonych ofertach - ogłoszenie 1/2017

Informacja o wynikach naboru - ogłoszenie 1/2017

___________________________________________________________________________________________________

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze podinspektor
ds. świadczeń wychowawczych - treść ogłoszenia - pobierz , kwestionariusz osobowy - pobierz (23.02.2016 r.)

Informacja o złożonych ofertach - ogłoszenie Nr GOPS.1110.1.16

Informacja o wynikach naboru - ogłoszenie Nr GOPS.1110.1.16

 

 

 

_____________________________________________ ______________________________________________________

 

Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor, samodzielne stanowisko ds. obronnych, ochrony powodziowej, przeciwpożarowej i utrzymania dróg - treść ogłoszenia 2/2014 - pobierz (10.12.2014)

Zarządzenie Nr 0050.97.2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słubice.

Informacja o złożonych ofertach - ogłoszenie 2/2014

Informacja o wynikach naboru - ogłoszenie 2/2014

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor, samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych - treść ogłoszenia 1/2014 - pobierz (03.09.2014) 

Zarządzenie Nr 0050.65.2014 Wójta Gminy Słubice z dnia 18 września 2014 roku w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słubice

Informacja o złożonych ofertach - ogłoszenie 1/2014

Informacja o wynikach naboru - ogłoszenie 1/2014

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Nabór na stanowisko urzędnicze – podinspektor, samodzielne stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi - treść ogłoszenia 1/2013 - pobierz (14.03.2013)

 

Zarządzenie Nr 0050/12/2013 Wójta Gminy Słubice z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słubice

 

Informacja o złożonych ofertach - ogłoszenie 1/2013  

 

Informacja o wynikach naboru

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. kadrowych, obsługi Rady, ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Słubice - treść ogłoszenia 5/2011 - pobierz (17.11.2011)

 

Zarządzenie Nr 0050/63/2011 Wójta Gminy Słubice z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słubice.

 

Informacja o kandydatach spełniających warunki określone w naborze 5/2011 - pobierz 

 

Informacja o wynikach naboru

 

________________________________________________________________________________________________

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice - treść ogłoszenia - pobierz (20.10.2011)

 

Zarządzenie Nr 0050/57/2011 Wójta Gminy Słubice z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

 

Informacja o kandydatach spełniających warunki określone w naborze 4/2011

1. Jacek Laska

2. Monika Ziółkiewicz

 

Informacja o wynikach naboru

_________________________________________________________________________________________________

 

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice - treść ogłoszenia - pobierz (04.10.2011)

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach z powodu braku kandydatów nie została zatrudniona żadna osoba.

 

Józef Walewski - Wójt Gminy Słubice

Słubice, dnia 20 października 2011 r.

___________________________________________________________________________________________________

 

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice - treść ogłoszenia - pobierz (dn.14.09.2011)

 

Zarządzenie Nr 0152/46/2011 Wójta Gminy Słubice z dnia 28 września 2011 roku w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

 

Informacja o wynikach naboru

__________________________________________________________________________________________________

 

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice - treść ogłoszenia - pobierz

 

Zarządzenie nr 0050/40/2011 Wójta Gminy Słubice z dnia 7 września 2011 r. w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

 

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach:

 

1.      Pani Dorota Jędra, zam. Płock

 

 

Informacja Wójta o wynikach naboru - pobierz

 

__________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor   w Urzędzie Gminy Słubice - treść ogłoszenia - pobierz

 

Zarządzenie Nr 0152/1/2010 Wójta Gminy Słubice z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, podinspektora w Urzędzie Gminy

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania sprawdzającego wymagania formalne

 

 

Wyniki naboru

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Przyłoga
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-07 15:19:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Dominik Stefański
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-22 12:54:39
  • Liczba odsłon: 19649
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352082]

przewiń do góry