Uchwała Nr IV/19/2006 Rady Gminy Słubice z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Słubice na 2007 rok

 
Załączniki do uchwały Nr IV/19/2006

 
Uchwała Nr IV/21/2006 Rady Gminy Słubice z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Słubice na 2006 r.

 
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/21/2006

Załącznik Nr 2 – Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na rok 2006

Załącznik Nr 3 – Zmiany w rozchodach budżetu Gminy Słubice

 
Uchwała Nr IV/22/2006 Rady Gminy Słubice z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia „Zestawianie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Słubicach w 2007 roku

 
Uchwała Nr IV/23/2006 Rady Gminy Słubice z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu gminy Słubice

 
Uchwała Nr IV/24/2006 Rady Gminy Słubice z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi na rok 2007

 
Uchwała Nr IV/25/2006 Rady Gminy Słubice z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy

 
Uchwała Nr IV/26/2006 Rady Gminy Słubice z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia diety dla radnych Rady Gminy

 
Uchwała Nr IV/27/2006 Rady Gminy Słubice
z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży

 
Uchwała Nr IV/28/2006 Rady Gminy Słubice z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Ramowego planu pracy sesyjnej Rady Gminy Słubice na  2007 r.

 
Plan pracy sesyjnej Rady Gminy Słubice na 2007 rok

 
Uchwała Nr IV/29/2006 Rady Gminy Słubice z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Słubice na 2007 r.

 
Załącznik Nr 1 – Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok

Załącznik Nr 2 – Plan pracy Komisji Planowania Gospodarczego, Infrastruktury, Rolnictwa,Ochrony Środowiska, Budżetu, Finansów na 2007 rok

Załącznik Nr 3 – Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Mieszkalnictwa na 2007 rok

 
Uchwała Nr IV/30/2006 Rady Gminy Słubice z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w roku 2007 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Słubice

 
Załącznik do uchwały Nr IV/30/2006 –
REGULAMIN

 
Uchwała Nr IV/32/2006 Rady Gminy Słubice z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Słubice do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta

 
Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Gminy Słubice z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie gminy Słubice

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Przemyłska
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-17 12:21:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Skonieczna Marlena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-09 12:08:29
  • Liczba odsłon: 1371
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352070]

przewiń do góry