Zobacz podgałęzie

Uchwała Nr 3.f./75/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Słubice wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Słubice

Decyzja WA.RET.070.1.445.5.2018 z dnia 07.09.2018 roku zatwierdzająca taryfę wysokości cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Słubice.
Uchwała Nr Pł.471.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości kwoty długu.

Uchwała Nr XXXII.191.2017 i XXXII.192.2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku (zamieszczone zostały w zakładce Uchwały Rady Gminy Słubice na lata 2014-2018)

Uchwała Nr Pł.350.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2017roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Słubice projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 r.

 

Uchwała Nr Pł.349.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Słubice projekcie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2018-2024.

Zarządzenie Nr 0050.68.2017 Wójta Gminy Słubice z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2018-2024. (znajduję się w zakładce Zarządzenia Wójta z 2017 r.)

Zarządzenie Nr 0050.13.2017 Wójta Gminy Słubice z dnia 14 marca 20167roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2016 (umieszczono w zakładce Zarządzenia Wójta w 2017 r.)

Uchwała Nr Pł.3.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości kwoty długu.

Uchwała Nr XXII.139.2016 i XXII.140.2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku (zamieszczone zostały w zakładce Uchwały Rady Gminy Słubice na lata 2014-2018)

Uchwała Nr Pł.308.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Słubice projekcie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2017-2024.

Uchwała Nr Pł.309.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Słubice projekcie uchwały budżetowej na rok 2017.

Zarządzenie Nr 0050.65.2016 Wójta Gminy Słubice z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2017 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2017-2024. (znajduję się w zakładce Zarządzenia Wójta z 2016 r.)

Zarządzenie Nr 0050.14.2016 Wójta Gminy Słubice z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2015 (umieszczono w zakładce Zarządzenia Wójta w 2016 r.)

Uchwała Nr Pł.17.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości kwoty długu.

Uchwała XII.81.2015 i XII.82.2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku (zamieszczone zostały w zakładce Uchwały Rady Gminy w kadencji 2014-2018)

Uchwała Nr Pł.383.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 03 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Słubice projekcie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2016-2024.

Uchwała Nr Pł.384.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 03 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Słubice projekcie uchwały budżetowej na rok 2016.

Zarządzenie Nr 0050.88.2015 Wójta Gminy Słubice z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słubice na lata 2016-2024. (znajduję się w zakładce Zarządzenia Wójta z 2015 r.)

Zarządzenie Nr 0050.14.2016 Wójta Gminy Słubice z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2015. (znajduje się w zakładce Zarządzenia Wójta w 2016r)

Uchwała Nr Pł.7.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

 

 

 

Uchwały Nr III.11.2014 i II.12.2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku (umieszczone zostały w zakładce Uchwały Rady Gminy Słubice)

 

Uchwała Nr Pł.389.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Słubice projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok.

 

Uchwała Nr Pł.388.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Słubice projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2015-2024.

 

Zarządzenie 0050.81.2014 Wójta Gminy Słubice z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2015 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2015-2024 (opublikowano w zakładce Zarządzenia Wójta 2014 r.)

 

Uchwała Nr Pł.435.2013 Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłożonym prezz Wójta Gminy Słubice projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Słubice na lata 2014 - 2023 - str. 1 , str. 2

 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Słubice za 2012 r.

 

Uchwała Nr PŁ.9.2013 Składu Orzekającego RIO z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

 

Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Słubice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słubice na lata 2013-2016 - str. 1 , str. 2

 

Uchwała Nr PŁ.10.12 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o prawiodłowości planowanej kwoty długu

 

Uchwała Nr Pł.394.11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Słubice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Słubice za III kwartał 2011 r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Słubice za II kwartał 2011 r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Słubice za I kwartał 2011 r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Słubice za 2010 rok

 

 

Uchwała Nr 26/P/2011 składu orzekającego RIO z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie wydanej opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

 

Objaśnienia wartości przyjętych w WPF

 

Wykaz przedsiewzięć do WPF

 

 

 

Wieloletnia prognoza finansowa  

 

Uchwała Nr III/8/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2011 -   2014.

     

Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2011 - Nr III/9/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2010 r.

 

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2011

 

Załączniki do Uchwały Budżetowej na rok 2011 r. Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2010 r. 

 

Uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2010 r . zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2010.

 

Załączniki Nr 1-8 do uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniajacej uchwałę budżetową na rok 2010.

 

 

Uchwała Nr 319/P/2010 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Słubice projekcie uchwały do wieloletniej prognozy finansowej - skan 1 , skan 2

 

Sprawozdanie z   wykonania budżetu gminy Słubice za 2009 r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Słubice za 2009 r.

 

Uchwała nr 289/P/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Słubice projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2010 rok oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu - skan 1 , skan 2 , skan 3

 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Słubice za I półrocze 2009 r .

 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Słubice za I kwartał 2009 r.

 

Informacja z wykonania budżetu za 2008 rok.

 

 

Uchwała nr 289/2008/P Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Słubice projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2009 rok oraz o prognozie łącznej kwoty długu.

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Słubice za III kwartały 2008 r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Słubice za I półrocze 2008 r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Słubice za I kwartał 2008 r.

 

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2007 r.

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu za 2007 r.

 

Uchwała Nr 309/2007/P składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Słubice projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2008 rok oraz o prognozie łącznej kwoty długu

 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Słubice za III kwartały 2007 r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Słubice za II kwartał 2007 r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Słubice za I kwartał 2007 r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Słubice za 2006 r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Słubice za III kwartały 2006 roku

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Przemyłska
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-31 09:33:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Skonieczna Marlena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-24 10:01:40
  • Liczba odsłon: 5717
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2347656]

przewiń do góry