Uchwała Nr XXXVII/221/06 Rady Gminy Słubice z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Słubice na 2006 r. oraz rozdysponowania pozostałości środków na rachunku bieżącym wg stanu na 31.12.2005 r.

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/221/06 Rady Gminy Słubice z dnia 31 lipca 2006 r. – Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na rok 2006

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/221 /06 Rady Gminy Słubice z dnia 31 lipca 2006 r. – Zmiany w przychodach budżetu Gminy Słubice

 

Uchwała Nr XXXVII/222/06 Rady Gminy Słubice z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/70/99 Rady Gminy w Słubicach z dnia 30.11.1999 r. w sprawie określenia zakresu i formy składanej corocznie przez Zarząd informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Słubice za I półrocze

 

Uchwałą Nr XXXVII/223/06 Rady Gminy Słubice z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy składanej corocznie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Słubicach informacji o przebiegu wykonania planu finansowego GBP za I półrocze

 

Uchwała Nr XXXVII/224/06 Rady Gminy Słubice z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/219/06 Rady Gminy Słubice z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Fu nduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2006 r. na zadanie pn. „Remont bloku biologicznego na obiekcie oczyszczalni ścieków w Słubicach”

 

Uchwała Nr XXXVII/226/06 Rady Gminy Słubice z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/193/05 Rady Gminy Słubice z dnia 20 grudnia 2005 roku  w   sprawie   przyjęcia  Gminnego    Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   oraz  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok             

 

Uchwała Nr XXXVII/227/06 Rady Gminy Słubice z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie odmowy przejęcia na własność gminy pojazdu marki Fiat Tempra

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Przemyłska
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-08-11 10:18:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Przemyłska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-14 12:21:57
  • Liczba odsłon: 1306
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352166]

przewiń do góry