Uchwała Nr XXX/160/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian nazw miejscowości

 

Uchwała Nr XXIII/130/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Słubice na 2009 r.

Załącznik inwestycyjny do uchwały Nr XXIII/130/2009

 

Uchwała Nr XXIV/133/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 17 kwietnia 2009 r.w sprawie dokonania zmian w budżecie gmimy Słubice na 2009 r. oraz podziału nadwyżki budżetowej

 

Uchwała   Nr XXV/138/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 27 maja   2009 r. w sprawie   zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

 

Uchwała Nr XXV/137/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Słubice na 2009 r.

 

Uchwała Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Słubice

 

Uchwała Nr XXVI/145/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie gminy Słubice powiat płocki

 

Uchwała Nr XXVI/140/09 Rady Gminy Słubice z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Słubice za lata 2007-2008.

 

      załącznik - sprawozdanie

 

Uchwała Nr XXVI/141/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie    gminy Słubice   na   2009 r. oraz podziału nadwyżki budżetowej

 

Uchwała   Nr XXVI/142/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie nie wyrażenia   zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 

Uchwała Nr XXVII/146/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie dokonania   zmian w    budżecie   gminy Słubice na 2009 r. oraz podziału    nadwyżki budżetowej.

 

Uchwała Nr XXVIII/148/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 10 września 2009 roku w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o powierzchni 16m² (część działki nr 236/4) położonej w Słubicach gm. Słubice stanowiącej własność gminy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata na rzecz Telekomunikacji Polskiej Spółka Akcyjna.

 

Uchwała Nr XXVIII/147/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 10 września 2009 r. w sprawie dokonania   zmian     w     budżecie    gminy   Słubice   na   2009 r. oraz podziału nadwyżki budżetowej

 

Uchwała Nr XXX/159/2009 Rady Gminy Słubice z dnia   20 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/234/06 Rady Gminy Słubice z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007 - 2013

 

Załączniki do uchwały 

 

Uchwała Nr XXX/158/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobraną wodę z urządzeń wodociągowych Gminy Słubice oraz za wprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków Gminy Słubice

 

Uchwała   XXX/156/2009 Rady   Gminy   Słubice   z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie opłaty targowej

 

Uchwała Nr XXX/157/2009   R ady   Gminy   Słubice   z dnia   20 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków   transportowych i   zwolnień od tego podatku na 2010 rok

 

Uchwała Nr XXX/155/2009    Rady   Gminy   Słubice z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości   stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku  

 

Uchwała Nr XXX/162/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/06 Rady Gminy Słubice z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym zmienionej uchwałą Nr XXXIV/211/06 Rady Gminy Słubice z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/159/05 Rady Gminy Słubice z dnia 14 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej   o charakterze socjalnym       Uzasadnienie

 

Uchwała Nr XXX/160/2008 Rady Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian nazw miejscowości

 

Uchwała Nr   XXX/154/2009 Rady Gminy Słubice z dnia   20 listopada 2009 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Słubice na 2009 r.   wraz z załącznikiem Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Uchwała XXXI/165/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie dokonania   zmian w   budżecie gminy   Słubice na 2009 r.         

 

Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2010   Nr XXXI/163/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 16 grudnia 2009 r.

 

- Część opisowa

- Dochody, wydatki

 

Uchwała Nr XXXII/171/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Słubice na 2010 r.

 

Załącznik Nr 1                 Załącznik Nr 2                  Ząłcznik Nr 3

 

 

Uchwała Nr XXXII/172/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy sesyjnej Rady Gminy Słubice na   2010 rok

 

Załącznik

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Przemyłska
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-06 09:00:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Przyłoga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-09 15:29:50
  • Liczba odsłon: 2042
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352176]

przewiń do góry