Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 5 listopada 2018 r.  uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego.


Wyniki ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Słubice zarządzonych na 4 listopada 2018 r.


Rozpoczęcie prac Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w gminie Słubice II tura


Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Słubicach z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.


Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Warszawie I  z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego.


Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Warszawie I  z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego.


Rozpoczęcie prac Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w gminie Słubice


Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej


POSTANOWIENIE Nr 335/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 w gminie Słubice


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słubicach z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Słubice  zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słubicach z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Słubice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Informacja o sporządzeniu, terminie i miejscu udostępnienia spisu wyborców


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słubicach z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Słubice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Postanowienie nr 280/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 27 września 2018 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Słubice


Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 24 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.


Zarządzenie Nr 0050.67.2018 Wójta Gminy Słubice z dnia 14 września 2018 r. w sprawie  wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Słubice do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.


Zarządzenie Nr 0050.66.2018 Wójta Gminy Słubice z dnia 14 września 2018 r. w sprawie  wyznaczenia na obszarze Gminy Słubice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Słubicach w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta.


Uchwała nr 3.2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Słubicach  z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji w Słubicach.


Uchwała nr 2.2018  Gminnej Komisji Wyborczej w Słubicach z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Wyborczej w Słubicach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Uchwała nr 1.2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Słubicach z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Wyborczej w Słubicach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zapraszamy wyborców niepełnosprawnych do zapoznania się z przysługującymi im uprawnieniami w wyborach samorządowych: http://pkw.gov.pl/ .


Postanowienie Nr 200/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Słubicach oraz Postanowienie Nr 231/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 6 września 2018 roku o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych 


Obwieszczenie Wójta Gminy Słubice z dnia 23 sierpnia 2018 roku informujące o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Słubicach w wyborach  do Rady Gminy Słubice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Obwieszczenie Starosty Płockiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie okręgów wyborczych na terenie powiatu płockiego, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej w wyborach zarządzonych do Rady Powiatu w Płocku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.

Komunikat Komisarzy Wyborczych w Płocku z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie miejsca i terminów przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych na obszarze działania Komisarzy Wyborczych w Płocku w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów wraz z kalendarzem wyborczym

Uchwała Nr XXXVI.211.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Słubice na obwody głosowania.


Zarządzenie nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz dzielnic miasta stołecznego Warszawy  - OBWIESZCZENIE
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gościniak Agata
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-08 09:05:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Gościniak Agata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-07 12:15:34
  • Liczba odsłon: 1572
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352062]

przewiń do góry