Rozdział II

Gmina

 

§ 3

 

1.      Gmina Słubice jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2.      Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

 

§ 4

 

1.      Gmina położona jest w powiecie płockim, w województwie mazowieckim i obejmuje obszar 95,68 km2.

2.       Granice terytorialne Gminy określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

3.       W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa.

4.       Organ wykonawczy prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

 

§ 5

 

1.       W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.

2.       Organ wykonawczy prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

 

§ 6

 

1.      W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów Gmina może przystępować do związków i stowarzyszeń ponadgminnych.

2.      O współdziałaniu z innymi gminami, przystępowaniu do związków gmin i stowarzyszeń oraz występowaniu z nich rozstrzyga Rada w drodze uchwały.

 

§ 7

 

Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Słubice.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Przemyłska
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-02 09:41:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Przemyłska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-02 09:41:46
  • Liczba odsłon: 2280
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2347701]

przewiń do góry