UCHWAŁA NR III/17/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słubice z dnia 28 października 2010 r. Nr XLI/210/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku  

 

UCHWAŁA NR XLII/219/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

   

UCHWAŁA NR   XLI/215/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 28 października 2010 roku w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy

 

UCHWAŁA NR XLI/214/2010 Rady Gminy Słubice   z dnia 28 października 2010 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 

UCHWAŁA   NR XLI/210/2010   Rady Gminy   Słubice z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia   zwolnień od tego podatku      

 

UCHWAŁA   NR XLI/211/2010   Rady   Gminy   Słubice z dnia 28 października 2010 roku w sprawie   określenia wysokości stawek podatku od środków   transportowych i zwolnień od tego podatku

 

UCHWAŁA   NR XLI/212/2010 Rady   Gminy   Słubice z dnia 28 października 2010 roku w sprawie opłaty targowej

 

 

Uchwała Nr XL/207/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 

Uchwała Nr XL/206/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 21 września 2010r . zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2010 - załącznik do uchwały

   

Uchwała Nr XXXVI/197/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie przystapienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działki o numerze ewidencyjnym 138/2 w obrębie geodezyjnym Łaziska

 

Uchwała Nr XXXVI/196/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 31 maja 2010 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice

 

Uchwała Nr XXXV/187/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2010

Załącznik do uchwały 

Uchwała Nr XXXV/186/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Słubice za 2009 rok

   

Uchwała Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wystąpienia do Ministrestwa Spraw Wewnętrzynych i Administracji o zmianę urzędowych nazw niektórych miejscowości położonych na terenie Gminy Słubice

Załącznik nr 1 , załącznik nr 2, uzasadnienie.

 

Uchwała Nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 22 marca 2010 r . zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2010 r.

 

Uchwała Nr XXX/180/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2015 + załącznik

 

Uchwała Nr XXXIII/176/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 

Uchwała Nr XXXIII/175/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr XXI/166/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie   ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

     

Uchwała Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 26 lutego 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2010 + załącznik

 

Uchwała Nr XXXIII/176/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 

Uchwała Nr XXXIII/177/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/2007 Rady Gminy Słubice z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2011

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Przyłoga
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-11 09:42:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Przyłoga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-07 08:55:27
  • Liczba odsłon: 2178
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2347677]

przewiń do góry