Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
236 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słubice w 2020 roku Skonieczna Marlena 2019-12-11
235 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słubice w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.”. Skonieczna Marlena 2019-11-26
234 Budowa drogi gminnej nr 291110(G10) Wymyśle Polskie - Alfonsów - Bończa w gminie Słubice Ostrowska Nikola 2019-06-06
233 Dostawy oleju napędowego do celów grzewczych Dąbkowska Marlena 2018-12-18
232 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słubice w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Dąbkowska Marlena 2018-11-16
231 Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 291115(G15) relacji Łaziska droga powiatowa nr 1459W Słubice Grabowiec Słubice". Dąbkowska Marlena 2018-07-13
228 Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 291114 G14 w miejscowości Łaziska na odcinku od km 1+693 do km 2+799" Dąbkowska Marlena 2017-07-24
227 Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej, nr dz. ewid. 55 w miejscowości Wiączemin Polski na odcinku od km 0+000 do km 0+465 o długości 0,465 km. Jaros Nikola 2016-07-27
226 Przetarg nieograniczony „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słubice w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.”. Gościniak Agata 2016-07-26
225 Przetarg nieograniczony na "Dostawę oleju opałowego do celów grzewczych". Jaros Nikola 2016-07-25
224 Przetarg nieograniczony na "Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Gminy w Słubicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Słubice". Jaros Nikola 2016-06-23
223 Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej nr 291101W (G1) nr dz. ewid. 67,55,29 w miejscowości Wiączemin Polski na odcinku od km 0+000 do km 0+984 o długości 0,984 km." Jaros Nikola 2016-06-21
222 Przetarg nieograniczony „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Słubice w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.” Gościniak Agata 2015-12-03
221 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn.: "Budowa drogi gminnej G 34 od drogi gminnej Nr 291111 W do drogi gminnej Nr DG 291124W". Gościniak Agata 2015-07-07
220 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Przebudowa ulicy Mazowieckiej w miejscowości Słubice". Gościniak Agata 2015-06-05
219 Przetarg dostawa wyposażenia do oddziału przedszkolnego w Słubicach. Gościniak Agata 2015-04-21
218 Przetarg nieograniczony "Budowa obiektów małej architektury - placów zabaw przy oddziałach przedszkolnych w Słubicach, Piotrkówku, Świniarach w gminie Słubice". Gościniak Agata 2015-04-13
215 Przetarg nieograniczony na dostawy oleju opałowego do celów grzewczych Gościniak Agata 2014-10-15
214 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słubice, ul. Mazowiecka, ul. Chojaki, ul. 10 kwietnia". Renata Przyłoga 2014-08-25
213 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Świadczenie usługi transportowej w zakresie przewozu osób przy użyciu autobusu o liczbie miejsc nie mniejszej niż 50 związanych z dowozem i odwozem uczniów do i ze szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Słubicach w roku szkolnym 2014/2015". Renata Przyłoga 2014-07-28
211 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn "Przebudowa drogi gminnej G10 Wymyśle Polskie, Alfonsów - Bończa - etap I odc. Łaziska - Alfonsów o dług. 870,46 m. Renata Przyłoga 2014-07-23
212 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu wraz z budową obiektów małej architektury dla zadania pn. Galeria pod chmurką. Renata Przyłoga 2014-07-23
210 Przetarg nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Słubice Renata Przyłoga 2014-06-24
209 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Słubicach" Renata Przyłoga 2014-06-11
208 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodku Zdrowia w Słubicach” Renata Przyłoga 2014-05-23
207 Przetarg nieograniczony "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słubice" Renata Przyłoga 2014-04-29
206 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Adaptacja części pomieszczeń OSP Łaziska dla potrzeb mieszkańców" Renata Przyłoga 2014-03-11
205 Przetarg nieograniczony na "Dostawę oleju opałowego do celów grzewczych w roku 2014" Renata Przyłoga 2013-12-12
204 Przetarg nieograniczony "Dostawa nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 dla OSP Słubice" Renata Przyłoga 2013-09-09
203 Przetarg nieograniczony "Budowa sieci wodociągowej w m. Nowosiadło, Świniary, Zyck Polski, Wiączemin Polski" Renata Przyłoga 2013-09-09
202 Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi transportowej w zakresie przewozu osób przy użyciu autobusu o liczbie miejsc nie mniejszej niż 50, związanych z dowozem i odwozem uczniów do i ze szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Słubicach w roku szkolnym 2013/2014. Renata Przyłoga 2013-08-07
201 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Przebudowa drogi gminnej G26 (Barcik) Bończa - Łaziska - Studzieniec" Renata Przyłoga 2013-05-22
200 Przetarg nieograniczony "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy" Renata Przyłoga 2013-04-26
199 Przetarg nieograniczony "Odbudowa zabytkowej neogotyckiej kapliczki w miejscowości Studzieniec" Renata Przyłoga 2013-04-23
198 Przetarg nieograniczony na dostawy oleju opałowego do celów grzewczych w roku 2013. Renata Przyłoga 2012-12-07
197 Przetarg nieograniczony pn.: "Przebudowa drogi gminnej G49" Renata Przyłoga 2012-11-09
195 Przetarg nieograniczony pn. "Odbudowa odcinków drogi gminnej G38 (Mostówka) dojazdowej do wału na długości 650 m od km 2+496 do km 2+786, od km 3+283 do km 3+643" Renata Przyłoga 2012-10-23
196 Przetarg nieograniczony pn."Odbudowa odcinka drogi gminnej G23 od drogi gminnej G30 do wału przeciwpowodziowego na długości 920 mb; od km 0+000 do km 0+920 Renata Przyłoga 2012-10-23
194 Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi gminnej G-46" Renata Przyłoga 2012-10-12
193 Świadczenie usługi transportowej w zakresie przewozu osób przy użyciu autobusu o liczbie miejsc nie mniejszej niż 50, związanych z dowozem i odwozem uczniów do i ze szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Słubicach w roku szkolnym 2012/2013 Renata Przyłoga 2012-08-03
192 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Słubice Renata Przyłoga 2012-07-20
191 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. "Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Słubicach, pow. plocki, woj. mazowieckie. Renata Przyłoga 2012-05-07
190 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu bankowego dla gminy Słubice w wysokości 500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej G14 Łaziska. Renata Przyłoga 2011-10-14
189 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej G14 Łaziska w gminie Słubice” Renata Przyłoga 2011-10-05
188 Przetarg nieograniczony na dostawę nowego samochodu pożarniczego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Słubice Renata Przyłoga 2011-09-09
187 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: Świadczenie usługi transportowej w zakresie przewozu osób przy użyciu autobusu o liczbie miejsc nie mniejszej niż 50, związanych z dowozem i odwozem uczniów do i ze szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Słubicach w roku szkolnym 2011/2012”. Renata Przyłoga 2011-08-10
186 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Odbudowa dróg gminnych: G5, G9, G30, G37, G38, G39, G42, G45, uszkodzonych w wyniku powodzi 2010 r. na terenie gminy Słubice” Renata Przyłoga 2011-07-27
185 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SŁUBICACH" Renata Przyłoga 2011-06-28
184 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont posadzek w Publicznym Gimnazjum w Słubicach" Renata Przyłoga 2011-04-18
183 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej G - 13 Wymyśle Polskie w gminie Słubice” Renata Przyłoga 2011-04-12
182 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. „ODBUDOWA DROGI GMINNEJ G-6 -JULISZEW – ZYCK NOWY dł. 2819 mb” Renata Przyłoga 2011-03-18
181 Przetarg nieograniczony na zadanie np. "DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH" Renata Przyłoga 2010-12-07
180 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "ODBUDOWA DROGI GMINNEJ G-43 DROGA POWIATOWA 6915W - NOWOSIADŁO - DROGA GMINNA G6" Renata Przyłoga 2010-11-05
179 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "ODBUDOWA DROGI GMINNEJ G-6 JULISZEW - ZYCK NOWY" Renata Przyłoga 2010-11-05
178 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "REMONT BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W WIĄCZEMINIE POLSKIM" Renata Przyłoga 2010-11-05
177 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ (G-15) ŁAZISKA - DROGA POWIATOWA NR 1459W - GRABOWIEC-GRZYBÓW" Renata Przyłoga 2010-09-29
175 Przetarg nieograniczony "Remont kapitalny przepompowni ścieków w Słubicach" Renata Przyłoga 2010-09-23
174 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbudowa drogi gminnej 291108W (G - 8) od drogi powiatowej 6915W - Piotrkówek, działka nr 160, 220/2 o długości L=1,443 km oraz odbudowa drogi gminnej G - 32 relacji droga powiatowa 6915W - Zyck Polski - wał przeciwpowodziowy, działka nr 48/2, 48/1, 201 o długości L=1,1 km, w gminie Słubice, powiat płocki, województwo mazowieckie zniszczonych na skutek powodzi w 2010 r." Renata Przyłoga 2010-09-17
173 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Odbudowa zasuw wodociągowych i węzłów hydrantowych p.poż. oraz wymiana dwóch odcinków sieci, zniszczonych w powodzi, na wodociągu gminnym Łaziska”. Renata Przyłoga 2010-08-12
172 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu osób przy użyciu autobusu o liczbie miejsc nie mniejszej niż 50 związanych z dowozem i odwozem uczniów do i ze szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Słubicach w roku szkolnym 2010/2011”. Renata Przyłoga 2010-08-11
171 Słubice: Odbudowa dróg gminnych: G-31 w miejscowości Piotrkówek (dz nr 116/8, 116/5, 114/2) L=0,327 km, G-23 w miejscowości Rybaki ( dz nr 181) L=0,418 km, G-41 w miejscowości Wiączemin Polski ( dz nr 41) L=0,709 km, G-28 Wiączemin Polski- Nowy Wiączemin- granica gminy ( dz nr 15/2, 16/2, 26) L=2,099 km, w gminie Słubice, powiat płocki, województwo mazowieckie. Renata Przyłoga 2010-08-05
170 Przetarg nieograniczony na "Odbudowa drogi gminnej 291122W (G-22) Wiączemin Polski- Świniary gmina Słubice powiat płocki województwo mazowieckie (działka nr 54) o długości L- 1,338 km, zniszczonej na skutek powodzi w 2010r". Renata Przyłoga 2010-08-02
169 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Słubice, ul. Wiślana Renata Przyłoga 2010-06-25
167 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. „Budowa niezbędnych urządzeń ochrony środowiska, docelowego ukształtowania i rekultywacji końcowej składowiska odpadów komunalnych w Grabowcu, gm. Słubice, woj. mazowieckie - etap II”. Renata Przyłoga 2010-05-20
166 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej G-9 Piotrkówek - Zyck Nowy w gminie Słubice - etap II." Renata Przyłoga 2010-05-12
165 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej G-9 Piotrkówek - Zyck Nowy w gminie Słubice - etap I." Renata Przyłoga 2010-05-12
164 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. "Przebudowa części drogi 291112W oraz drogi G-50 w miejsc. Słubice i Grzybów w gminie Słubice" Renata Przyłoga 2010-05-07
163 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 291121W i 291120W w miejscowości Jamno i Potok w Gminie Słubice - etap II (nawierzchnia) Renata Przyłoga 2010-03-15
162 Ogłoszenie o przetargu ograniczonym „Remont posadzek w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Słubicach” Renata Przyłoga 2010-03-01
161 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. „Remont i docieplenie budynku Stacji Uzdatniania Wody w Bończy” Renata Przyłoga 2010-02-26
160 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. „Remont pokrycia dachowego na budynku Publicznego Gimnazjum w Słubicach”. Renata Przyłoga 2010-02-26
159 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Budowa drogi gminnej (G-24) na odcinku Studzieniec – Zyck Nowy, o długości 3,759 km, w miejscowościach: Studzieniec, Leonów, Zyck Nowy i Słubice w gminie Słubice”. Renata Przyłoga 2010-01-28
158 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Przebudowa drogi gminnej Nr 291121W i 291120W w miejscowości Jamno i Potok w gminie Słubice – etap I (podbudowa). Renata Przyłoga 2010-01-28
157 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn: „Bieżąca eksploatacja składowiska odpadów w m. Grabowiec, gm. Słubice, pow. płocki, woj. mazowieckie” Renata Przyłoga 2009-09-03
156 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Studzieniec – Grabowiec, w km 0+000 do 0+876 - podbudowa, gm. Słubice, woj. mazowieckie”. Renata Przyłoga 2009-08-28
155 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Juliszew Renata Przyłoga 2009-08-06
153 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Studzieniec – Grabowiec, w km 0+000 do 0+876, gm. Słubice, woj. mazowieckie”. Renata Przyłoga 2009-08-03
152 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn „Przebudowa drogi gminnej Studzieniec – Grabowiec, w km 0+000 do 0+876, gm. Słubice, woj. mazowieckie. Renata Przyłoga 2009-07-27
151 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. „Budowa niezbędnych urządzeń ochrony środowiska, docelowego ukształtowania i rekultywacji końcowej składowiska odpadów komunalnych w Grabowcu, gm. Słubice, woj. mazowieckie – część II – dostawa ziemi z humusem do rekultywacji skarp i wierzchowiny składowiska odpadów”. Renata Przyłoga 2009-07-22
150 Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu osób przy użyciu autobusu o liczbie miejsc nie mniejszej niż 50, związanych z dowozem i odwozem uczniów do szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Słubicach pow. płocki woj. mazowieckie Renata Przyłoga 2009-07-21
149 Unieważnienie postępowania w trybie zapytania o cenę Renata Przyłoga 2009-07-14
148 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy "Remont i rozbudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Gminną Bibliotekę Publiczną, Centrum Informacji i działalność kulturalną – Etap II – WYPOSAŻENIE OBIEKTU – dostawa i montaż sprzętu komputerowego, m.in. zestawów komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, monitorów LCD oraz urządzenia wielofunkcyjnego laserowego i urządzeń sieciowych". Joanna Przemyłska 2009-05-26
145 OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na wykonanie zadania pn.„REMONT POMIESZCZEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWINIARACH, gm. Słubice pow. płocki, woj. mazowieckie” Joanna Przemyłska 2009-05-22
146 OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na wykonanie zadania pn. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JULISZEW – ZYCK NOWY W KM 0+000 – 2 + 822 pow. płocki, woj. mazowieckie”(I) Joanna Przemyłska 2009-05-22
147 OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na wykonanie zadania pn. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JULISZEW – ZYCK NOWY W KM 0+000 – 2 + 822 pow. płocki, woj. mazowieckie”(II) Joanna Przemyłska 2009-05-22
144 Ogłoszenie o przetargu Remont i rozbudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Gminną Bibliotekę Publiczną, Centrum Informacji i działalność kulturalną – Etap II – WYPOSAŻENIE OBIEKTU. Joanna Przemyłska 2009-04-28
141 Wynik przetargu "Przebudowa drogi gminnej Studzieniec - Grabowiec w km 0+874 do 1+767 gm. Słubice, woj. mazowieckie" Joanna Przemyłska 2009-04-06
140 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. "Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, przy ul. Płockiej 30, gm. Słubice, pow. płocki, woj. mazowieckie". Joanna Przemyłska 2009-03-30
139 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Wiączemin Polski i Wiączemin Nowy, gm. Słubice, woj. mazowieckie". Joanna Przemyłska 2009-03-30
135 Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na wykonanie zadania pn. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JULISZEW – ZYCK NOWY – ZYCK POLSKI I ZYCK NOWY – ZYCK POLSKI , pow. płocki, woj. mazowieckie". Joanna Przemyłska 2009-03-10
134 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. "Budowa niezbędnych urządzeń ochrony środowiska, docelowego ukształtowania i rekultywacji końcowej składowiska odpadów komunalnych w Grabowcu, gm. Słubice, woj. mazowieckie". Joanna Przemyłska 2009-03-10
132 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Przebudowa drogi gminnej Studzieniec - Grabowiec" Joanna Przemyłska 2009-01-26
131 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - "Przebudowa drogi gminnej Juliszew - Zyck Nowy - Zyck Polski i Zyck Nowy - Zyck Polski, pow. płocki, woj. mazowieckie" Joanna Przemyłska 2009-01-21
127 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. "Bieżąca eksploatacja składowiska odpadów w m. Grabowiec, gm. Słubice, pow. płocki, woj. mazowieckie". Joanna Przemyłska 2008-12-04
125 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Grabowiec-Studzieniec z nawierzchni żwirowej na bitumiczną, na długości 370 mb, gm. Słubice, pow. płocki, woj. mazowieckie”. Joanna Przemyłska 2008-10-21
121 Przetarg nieograniczony na "Budowę niezbednych urządzeń ochrony środowiska, docelowego ukształtowania i rekultywacji końcowej składowiska odpadów komunalnych w m. Grabowiec, gm. Słubice, pow. płocki, woj. mazowieckie - częsc I - dostawa ziemi z humusem do rekultywacji skarp i wierzchowiny składowiska odpadów. Joanna Przemyłska 2008-08-27
119 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: "Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, przy ul. Płockiej 30, gm. Słubice, pow. płocki, woj. mazowieckie". Joanna Przemyłska 2008-08-14
115 Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu osób, przy użyciu autobusów o liczbie miejsc nie mniejszej niż 41, związanych z dowozem i odwozem uczniów do szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Słubicach. Joanna Przemyłska 2008-07-14
110 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.:Przebudowa dróg gminnych Juliszew – Zyck Nowy – Zyck Polski – etap I część m. Zyck Polski od 0+750 do 1+973, gm. Słubice, pow. płocki, woj. mazowieckie. Joanna Przemyłska 2008-03-17
109 Przetarg ograniczony na wykonanie zadania pn.:„PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH I REMONT POSADZEK W BUDYNKU GIMNAZJUM W SŁUBICACH, pow. płocki, woj. mazowieckie” Joanna Przemyłska 2008-03-17
108 Przetarg ograniczony na wykonanie zadania pn.„REMONT I ROZBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ, CENTRUM INFORMACJI I DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNĄ W SŁUBICACH, pow. płocki, woj. mazowieckie” Joanna Przemyłska 2008-03-17
106 OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU: pn. „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach: piłka nożna i tenis stołowy w m. Słubice w gminie Słubice”. Joanna Przemyłska 2008-02-06
103 Sukcesywne dostawy oleju opałowego do celów grzewczych Przemyłska Joanna 2007-12-11
97 Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki Przemyłska Joanna 2007-11-15
95 Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 17 (droga woj. nr 575 – Grabowiec – gr.gminy) na odcinku o L=1,080 km Joanna Przemyłska 2007-09-03
92 Sieć wodociągowa z przyłączami w Wiączeminie Polskim, gm. Słubice, pow. płocki, woj. mazowieckie Joanna Przemyłska 2007-07-31
91 Przebudowa drogi gminnej - ul. Górnej w m. Słubice km 0+000 do 0+989,gm. Słubice, pow. płocki, woj. mazowieckie Joanna Przemyłska 2007-07-26
85 Ogłoszenie o przetaru nieograniczonym na budowę urządzeń ochrony środowiska, docelowego ukształtowania i rekultywacji końcowej składowiska odpadów komunalnych w Grabowcu, gm. Słubice Przemyłska Joanna 2007-05-08
83 Ogłoszenie o przetaru nieograniczonym na budowę urządzeń ochrony środowiska, docelowego ukształtowania i rekultywacji końcowej składowiska odpadów komunalnych w Grabowcu, gm. Słubice Joanna Przemyłska 2007-04-17
80 Dotyczy wyboru wykonawcy na wykonanie zamówienia pn. "Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Słubicach gm. Słubice pow. płocki" Joanna Przemyłska 2007-04-04
73 Bieżąca eksploatacja Składowiska odpadów w m. Grabowiec, gm. Słubice w 2007 roku Przemyłska Joanna 2006-12-07
72 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego Przyłoga Renata 2006-12-01
71 Dostawy oleju opałowego do celów grzewczych w 2007 roku Przemyłska Joanna 2006-11-29
70 Dotyczy zawarcia umowy na "Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych do 3,5 t, na bazie furgonu z napędem 42, przeznaczonych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Słubicach i Wiączeminie Polskim” Przemyłska Joanna 2006-11-27
55 DOKUMENTY PRZETARGOWE DO POBRANIA Przemyłska Joanna 2006-09-25
61 Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączem w m. Juliszew Joanna Przemyłska 2006-09-13
52 Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Publicznego Gimnazjum w Słubicach, gm. Słubice, pow. płocki, woj. mazowieckie Przemyłska Joanna 2006-05-08
51 OGłOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGóW Joanna Przemyłska 2006-04-28
44 Ogłoszenie o wyniku przetargu Przyłoga Renata 2006-02-16
39 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano - montazowych "Budowa drogi gminnej Słubice - Grzybów nr 313512 na długosci 1149,49 m, gm. Słubice" Przyłoga Renata 2005-09-22
38 Budowa nawierzchni ulicy Szkolnej w m. Słubice Przemyłska Joanna 2005-07-29
37 Budowa odcinka sieci wodociągowejwraz z przyłączem w m. Świniary gm. Słubice Przemyłska Joanna 2005-07-29
36 Świadczenie usług transportowych przy użyciu autobusów dostosowanych do przewozu dzieci, o liczbie miejsc nie mniej niż 41, związanych z dowozem ze Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Słubicach w roku szkolnym 2005/2006 Joanna Przemyłska 2005-07-18
35 Budowa przesyłowej sieci wodociągowej (rurociąg tłoczny) na odcinku od studni głębinowej do stacji wodociagowej w m. Bończa gm. Słubice. Przyłoga Renata 2005-06-27
34 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług transportowych Przemyłska Joanna 2005-06-07
33 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano - montażowych Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Nowosiadło, Sady. Przyłoga Renata 2005-03-31
29 Przetarg nieograniczony na dostawy żwiru dla bieżących napraw nawierzchni gminnych dróg gruntowych na terenie gminy Słubice Przemyłska Joanna 2005-02-11
22 Renowacja składowiska odpadów komunalnych w m. Grabowiec gm. Słubice Przyłoga Renata 2004-11-22
19 Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami w m. Słubice ul. Mazowiecka i ul. Wojewódzka Przemyłska Joanna 2004-10-11
18 Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami w m. Słubice ul. Mazowiecka i ul.Wojewódzka Przemyłska Joanna 2004-10-11
6 Dostawa mieszanki optymalnej z transportem i rozładunkiem, dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Słubice Przemyłska Joanna 2004-03-18
5 Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Bończa, gm. Słubice. Przyłoga Renata 2004-01-22
4 Renowacja składowiska odpadów komunalnych w m. Grabowiec, gm. Słubice Przyłoga Renata 2003-11-24
3 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym "Domu nauczyciela" Joanna Przemyłska 2003-11-07
2 ZREALIZOWANE PRZETARGI Joanna Przemyłska 2003-09-18
1 Przetarg nieograniczony na wykonanie obiektu: przebudowa drogi gminnej nr 172 (modernizacja – nawierzchnia bitumiczna) Joanna Przemyłska 2003-07-30

[Liczba odsłon: 2352164]

przewiń do góry