Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku, klauzula RODO
 
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu i wskazaniu kandydata na funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Świniarach
 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świnarach, klauzula RODO
 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, klauzula RODO
 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świniarach, klauzula RODO
 
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.
 
Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Słubice w 2019 roku
Formularz zgłoszeniowy kandydata, ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej.
 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Słubice w 2018 roku.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Słubicach

 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. pn. "Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach: piłka nożna i tenis stołowy w m. Słubice w gminie Słubice"

 

 

 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Słubice w 2017 r. formularz zgłoszeniowy kandydata, ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej.

 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r., pn. " Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach: piłka nożna i tenis stołowy w m. Słubice w gminie Słubice".

 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Słubice w 2016 r. , formularz zgłoszeniowy kandydata,   ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r., pn. " Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach: piłka nożna i tenis stołowy w m. Słubice w gminie Słubice".

 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r. pn. "Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach: piłka nożna  i tenis stołowy w m. Słubice w gminie Słubice".

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r. pn. „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach: piłka nożna i tenis stołowy w m. Słubice w gminie Słubice”

 

 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania następujących zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r. pn: "Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach: piłka nożna i tenis stołowy w m. Słubce w gminie Słubice".

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r. pn. „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach: piłka nożna i tenis stołowy w m. Słubice w gminie Słubice”

 

 

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do udziału w pracach komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert

 

 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania następujących zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r.: pn. „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach: piłka nożna i tenis stołowy w m. Słubice w gminie Słubice”.

 

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Słubicach

 

 

 

Protokół z dnia 3 października 2011 r. z konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 ”

 

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach: piłka nożna i tenis stołowy w m. Słubice w gminie Słubice”.

 

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE WYKONANIA NASTĘPUJACYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ : pn. „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach:piłka nożna i tenis stołowy w m. Słubice w gminie Słubice”.

 

Protokół z dnia 17 lutego 2011 r. z konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”

 

 

Informacja dotycząca konsultacji w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE WYKONANIA NASTĘPUJACYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU: pn. „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach:piłka nożna i tenis stołowy w m. Słubice w gminie Słubice”.

.................................................................................................................................

Wójt Gminy Słubice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Słubicach

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy Słubice

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze

 

Zarządzenie Nr 0152/2/2008 Wójta Gminy Słubice z dnia 9 stycznia 2008 roku w sprawie powołania członków komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Gminy Słubice oraz ustalenia zadań komisji rekrutacyjnej

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słubice, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja

o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy Słubice

  Urząd Gminy Słubice informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana:

  Pani Ewa Aneta Nowicka zam. w Sadach

  Uzasadnienie wyboru:

Wybrana kandydatka wykazała się najlepszą wiedzą z zakresu samorządu terytorialnego, ochrony środowiska i oświaty oraz problematyki realizowanej na tym stanowisku i otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

 

Słubice, dnia 28 grudnia 2007 r.

 

Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Gminy Słubice:

  1. Aleksandra Cichoń

2. Renata Maślanka

     3. Ewa Aneta Nowicka 

 

 

Zarządzenie Nr 0152/66/2007 Wójta Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie powołania członków komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w  Urzędzie Gminy Słubice oraz ustalenia zadań komisji rekrutacyjnej

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Urzędzie Gminy Słubice

 

Informacja

o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słubice

podinspektora w Referacie Finansów

Urząd Gminy Słubice informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana:

  Pani Joanna Przemyłska   zam. w Słubicach

  Uzasadnienie wyboru:

Wybrana kandydatka posiadała wymagane w ogłoszeniu o naborze wykształcenie – wyższe ekonomiczne. O wyborze zadecydował również wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego, kpa, ordynacji podatkowej i problematyki realizowanej na stanowisku podinspektora w Referacie Finansowym.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

określone w ogłoszeniu o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora   w Referacie finansów Urzędu Gminy Słubice

 

                 1.    Joanna Przemyłska  -  Słubice

 

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Referacie finansów Urzędu Gminy Słubice

 

Zarządzenie Nr 0152/57/2007 Wójta Gminy Słubice z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie powołania członków komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie finansów Urzędu Gminy Słubice oraz ustalenia zadań komisji rekrutacyjnej

 

 

         Zgodnie z zarządzeniem Nr 0152/32/2007 Wójta Gminy Słubice z dnia 18 lipca 2007 roku w sprawie trybu pracy Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach w dniu 23 lipca 2007 roku odbyło się posiedzenie Komisji. W konkursie złożone zostały dwie oferty.         

Komisja zaproponowała Wójtowi Gminy zatrudnienie na stanowisku Kierownika Pana Artura Bedyka.

 

Ogłoszenie o konkursie na kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Słubice ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko: dyrektora Przedszkola Samorządowego w Słubicach i dyrektora Publicznego Gimnazjum w Słubicach 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania następujących zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. "Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach: piłka nożna i tenis stołowy w m. Słubice w gminie Słubice"

Wójt Gminy Słubice

                Ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania następujących zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach: piłka nożna i tenis stołowy w m. Słubice w gminie Słubice”.

              &nbs

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Przemyłska
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-21 11:51:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Skonieczna Marlena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-17 13:37:39
  • Liczba odsłon: 44083
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352124]

przewiń do góry