Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Słubice na rok 2021 - lokalizacje trudno dostępne

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Słubice na rok 2021

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2021 roku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Słubice za 2019 rok

Zgłoszenie do Gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków

DEKLARACJA O  WYSOKOŚCI  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI KOMUNALNYMI

 Harmonogram mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych

 
Nowy harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Słubice na rok 2020.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Słubice za 2019 rok

Nowy harmonogram zbiórki odpadów komunalnych w 2020 roku - aktualizacja

 Nowy harmonogram zbiórki odpadów komunalnych w 2020 roku

 Zmiana rachunku bankowego do opłat za odpady komunalne

 
Informacja o usuwaniu folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej,   Wniosek
 
Analiza stanu gospodarki za 2018 rok
 
Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 

Analiza stanu gospodarki za 2017 rok

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Słubice

 

 

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Słubice na rok 2018.

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Słubice za rok 2016 .

 

  Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Słubice 2017 r.

 

Informacja o objazdowej zbiórce odpadów komunalnych w dniu 17 września 2016 roku na terenie gminy Słubice

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI -   druk 

(wersja obowiązująca od 22 czerwca 2016 roku)

_____ _____________________________________________________________________________________________

Wójt Gminy Słubice zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Słubice do konsultacji projektów Uchwał Rady Gminy Słubice w sprawie:

 

 1. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słubice ,
 2. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty ,
 3. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości  na terenie Gminy Słubice ,
 4. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy , ( załącznik ),
 5. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów .

 

Formularz konsultacji dla organizacji pozarządowych.

 

Formularz konsultacji dla mieszkańców .

Konsultowane uchwały zostały podjęte na XVIII sesji Rady Gminy Słubice, która odbyła się 30 czerwca 2016 roku.

____________________________________________________________________________________________________

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Słubice za rok 2015

 

Informacja o objazdowej zbiórce odpadów komunalnych w dniu 9 kwietnia 2016 r. na terenie gminy Słubice.

 

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy  Słubice w 2016 roku

 

Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027.

 

Informacja o objazdowej zbiórce odpadów w dniu 19 września 2015 r. na terenie gminy Słubice

 

Ankiety dot. gospodarki odpadami Wydziału Gospodarki Odpadami Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dla:

- mieszkańców gminy,

- organizacji działających na terenie gminy.

 

Informacja o objazdowej zbiórce odpadów w dniu 23 maja 2015 r. na terenie gminy Słubice.

 

Informacja o numerze konta do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Słubice za rok 2014

 

Wójt Gminy Słubice zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Słubice do konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Słubice w sprawie zmiany uchwały nr XXV/134/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słubice - projekt uchwały.

 

Harmonogram zbiórki odpadów w 2015 roku na terenie gminy Słubice

 

Informacja o objazdowej zbiórce odpadów w dniu 13 września 2014 r. na terenie gminy Słubice

 

Wójt Gminy zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Słubice do konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Słubice w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych - projekt uchwały  

 

Harmonogram zbiórki odpadów w 2 półroczu 2014 r. na terenie gminy Słubice

 

Informacja o objazdowej zbiórce odpadów w dniach 14-15 czerwca 2014 r. 

 

Apel do mieszkańców dotyczący właściwego postępowania z odpadami

 

Harmonogram zbiórki odpadów w 2014 r. na terenie gminy Słubice

 

Informacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotycząca opłat środowiskowych - baterie i akumulatory

 

Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie o ponownym wyłożeniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

 

Informacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotycząca opłaty produktowej

 

Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie o wyłożeniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

 

Informacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotycząca opłat za korzystanie ze środowiska

 

Ulotka informacyjna dotycząca zasad gospodarowania odpadami na terenie gminy Słubice - str. 1 , str. 2 .

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - druk (wersja obowiązująca od 27 maja 2013 r., nieaktualna na dzień 22 czerwca 2016 roku)

 

Uaktualniony harmonogram zbiórki odpadów w 2013 r. na terenie gminy Słubice

 

Obwieszczenie dot. przystąpienia w ramach projektu POIS.05.03.00-00-285/10 do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego str. 1 , str. 2

 

Harmonogram zbiórki odpadów w 2013 r. na terenie gminy Słubice  oraz inf. dla mieszkańców

 

Prośba o składanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - druk (wersja pierwotna - nieaktualna na dzień 27 maja 2013 r.)

 

Nowy system gospodarki odpadami:

- plakat

- ulotka

 

Harmonogram selektywnej zbiórki odpadów z terenu Gminy Słubice w okresie styczeń - czerwiec 2013 r. 

 

Wójt Gminy Słubice zaprasza   organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Słubice do konsultacji projektów Uchwał   Rady Gminy Słubice:

 1. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ,
 2. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Słubice ,
 3. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słubice,   deklaracja
 4. Uchwała w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
 5. Uchwała w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadam komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Projekt Uchwały Rady Gminy Słubice w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słubice

- formularz konsultacji dla dla organizacji pozarządowych

- formularz konsultacji dla mieszkańców

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Informacja o podmiotach uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Słubice.

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Przyłoga
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-29 14:55:59
 • Informacja zaktualizowana przez: Skonieczna Marlena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 11:51:07
 • Liczba odsłon: 6490
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2140834]

przewiń do góry