L. p. Data  wydania  Numer Zarządzenia w sprawie
1. 04.01.2021 r. 0050.1.2021 przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Słubice na 2021 rok
2. 04.01.2021 r. 0050.2.2021 przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok
3. 11.01.2020 r. 0050.3.2021 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Słubice w 2021 r.
4. 11.01.2021 r. 0050.4.2021 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice
5. 18.01.2021 r. 0050.5.2021 ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Słubice
6. 20.01.2021 r. 0050.6.2021 nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Słubice
7. 25.01.2021 r. 0050.7.2021
8. 28.01.2021 r. 0050.8.2021 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2021
9. 28.01.2021 r. 0050.8.1.2021
10. 29.01.2021 r. 0050.9.2021 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice
11. 29.01.2021 r. 0050.10.2021
12. 01.02.2021 r. 0050.11.2021 wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
13. 02.02.2021 r. 0050.12.2021
14. 02.02.2021 r. 0050.13.2021 zmiany Zarządzenia Nr 0050.58.2017 Wójta Gminy Słubice z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad używania do podróży służbowych samochodów niebędących własnością pracodawcy
15. 09.02.2021 r. 0050.14.2021 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
16. 10.02.2021 r. 0050.15.2021 wprowadzenia stanu alarmu przeciwpowodziowego
17. 15.02.2021 r. 0050.16.2021 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice
18. 16.02.2021 r. 0050.17.2021 wyznaczenia koordynatora ds. szczepień oraz utworzenia infolinii
19. 17.02.2021 r. 0050.18.2021 powołania członków komisji do rozpatrzenia ofert na prowadzenie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Grabowiec, gmina Słubice
20. 19.02.2021 r. 0050.19.2021 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2021
21. 24.02.2021 r. 0050.20.2021 powołania osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Skonieczna Marlena
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-13 12:04:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Skonieczna Marlena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-25 15:29:59
  • Liczba odsłon: 206
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2140814]

przewiń do góry