SKŁADY

OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Świniarach

 

1.       Mariusz Bartosiak - zastępca przewodniczącego

2.       Krzysztof Frankowski

3.       Wiesław Józwik

4.       Małgorzata Maryniak

5.       Aneta Milczarska

6.       Ryszard Olczak - przewodniczący

7.       Jolanta Sokołowska

8.       Edyta Urbańska

9.       Agnieszka Zwierzchowska

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Juliszewie

 

1.      Henryka Bednarek

2.         Marcin Czubak

3.         Krystyna Józwik

4.         Ryszard Kaliński

5.         Wiesław Milczarski - zastępca przewodniczącego

6.         Marek Nowakowski - przewodniczący

7.         Jan Ryfa

8.          Magdalena Zalewska

9.         Renata Zawadzka

 

  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Piotrkówku

 

1.      Grażyna Czubak

2.      Grażyna Gołębiewska

3.      Barbara Górska - przewodnicząca

4.      Anna Karbaszewska

5.      Maria Matusiak - zastępca przewodniczącej

6.      Marek Milczarski

7.      Maria Perka

8.      Stanisław Józef Walczak

9.      Iwona Wiśniewska

 

  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Słubicach

 

1.           Grzegorz Ambroziak

2.           Barbara Gołaszewska - zastępca przewodniczącej

3.           Elżbieta Monika Józwik         

4.       Sylwia Milczarek

5.       Leszek Nowak

6.       Edyta Piegowska

7.       Marianna Seklecka

8.           Monika Szymańska

9.           Zofia Wachowicz - przewodnicząca   

    

Gminna Komisja Wyborcza
w Słubicach

 

  Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) w związku z § 9 ust. 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy (M.P. Nr 61, poz. 641)

  Gminna Komisja Wyborcza w Słubicach

  zawiadamia

że w dniu 18 października 2006 r. o godz. 14-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Słubice ul. Płocka 32 dokonane zostanie publiczne losowanie kandydatów do składów:

- Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Juliszewie

- Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Piotrkówku

- Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Słubicach

zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

                                                                                 Z-ca Przewodniczącego
                                                                              Gminnej Komisji Wyborczej
                                                                                        w Słubicach

                                                                                   Magdalena Skotnicka   


Obwieszczenie Wójta Gminy Słubice z dnia 4 października 2006 r. - informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójta zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku  

Gminna Komisja Wyborcza w Słubicach

Skład komisji:
1.  Hubert Józwiak
2.  Irmina Cichosz
3.  Magdalena Skotnicka
4.  Janina Cichoń - odwołana
5.  Aneta Jakubowska
6.  Piotr Borowski
7.  Jolanta Róg
8.  Maria Walkowska - powołana 9 października 2006 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Słubice z dnia 20 września 2006 r. - informacja o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Kiomisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójta zarzadzonych na dzień 12 listopada 2006 roku
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Przemyłska
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-09-21 13:11:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Przemyłska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-15 08:16:30
  • Liczba odsłon: 1979
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352083]

przewiń do góry