Obwieszczenie - zawiadomienie OŚ.6220.6.12.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 6 maja 2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalne znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy 8MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 267/1 obręb Wólka, gm. Sanniki"

Obwieszczenie - zawiadomienie Oś.6220.7.12.2021 Burmistrza Miastka i Gminy Sanniki z dnia 29.04.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalne znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy 8MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 268/5 obręb Wólka, gm. Sanniki".

 

Obwieszczenie nr WPN-II.6320.5.2021.AA Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28 grudnia 2021 roku o zamiarze, przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zarządzeń ws. obszaru Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej "Projektem", i rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały,        Formularz zgłaszania uwag

 

Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska w Warszawie nr WPN-II.6320.3.2021.AA o planowanym wyłożeniu projektów zarządzeń

 

Obwieszczenie WA.ZUZ.7.4210.261.2021.KK  Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie - Piotrkówek - Iłów ".

 

Obwieszczenie - zawiadomienie OŚ.6220.7.5.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy 8MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 268/5 obręb Wólka, gm. Sanniki", powiat gostyniński, woj. mazowieckie".

 

Obwieszczenie - zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki OŚ.6220.6.5.2021 z dnia 02.11.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 8MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 267/1 obręb Wólka, gm. Sanniki", powiat gostyniński, woj. mazowieckie"

 

Zawiadomienie - obwieszczenie OŚ.6220.9.8.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 17.03.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Obwieszczenie WA.ZUZ.7.4210.185.2020.MK Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 

 

Obwieszczenie- zawiadomienie OŚ.6220.9.1.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr 262/1, obręb Wólka gmina Sanniki, pow. gostyniński, woj. mazowieckie.

 

Obwieszczenie nr DLI.3.6621.83.2017.ML.13 Ministra Inwestycji i Rozwoju, Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Obwieszczenie WA.ZUZ.7.4210.45.4.2020.KK Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ostrowska Nikola
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-18 14:43:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Skonieczna Marlena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-12 13:35:15
  • Liczba odsłon: 829
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352120]

przewiń do góry