Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
110 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.:Przebudowa dróg gminnych Juliszew – Zyck Nowy – Zyck Polski – etap I część m. Zyck Polski od 0+750 do 1+973, gm. Słubice, pow. płocki, woj. mazowieckie. Joanna Przemyłska 2008-03-17
107 OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU: pn. „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach: piłka nożna i tenis stołowy w m. Słubice w gminie Słubice”. Joanna Przemyłska 2008-02-06
105 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „sukcesywne dostawy oleju opałowego do celów grzewczych w 2008 roku” Przyłoga Renata 2007-12-28
104 Rozstrzygnięcie przetargu pn. "Bieżąca eksploatacja składowiska odpadów w m. Grabowiec, gm. Słubice" Przyłoga Renata 2007-12-19
103 Sukcesywne dostawy oleju opałowego do celów grzewczych Przemyłska Joanna 2007-12-11
102 Bieżąca eksploatacja składowiska odpadów w m. Grabowiec, gm. Słubice, pow. płocki, woj. mazowieckie Przemyłska Joanna 2007-12-04
100 Informacja o wyborze oferty dot. zamówienia pn. "Dostawa fabrycznie nowej koparko - ładowarki" Przyłoga Renata 2007-11-27
99 dot. Przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowej koparko - ładowarki Przyłoga Renata 2007-11-21
98 dot. Przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowej koparko - ładowarki Przyłoga Renata 2007-11-16
97 Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki Joanna Przemyłska 2007-11-15
96 Dotyczy wyboru wykonawcy na wykonanie zamówienia:Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 17 (droga woj. nr 575 – Grabowiec – gr.gminy) na odcinku o L=1,080 km Przyłoga Renata 2007-09-24
95 Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 17 (droga woj. nr 575 – Grabowiec – gr.gminy) na odcinku o L=1,080 km Joanna Przemyłska 2007-09-04
94 Dotyczy wyboru wykonawcy na wykonanie zamówienia pn.: „Sieć wodociągowa z przyłączami w Wiączeminie Polskim, gm. Słubice, pow. płocki, woj. mazowieckie” Przemyłska Joanna 2007-08-22
93 Dotyczy wyboru wykonawcy na wykonanie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Górnej w m. Słubice km 0+000 do 0+989, gm. Słubice, pow. płocki, woj. mazowieckie” Przemyłska Joanna 2007-08-22
92 Sieć wodociągowa z przyłączami w Wiączeminie Polskim, gm. Słubice, pow. płocki, woj. mazowieckie Joanna Przemyłska 2007-08-14
91 Przebudowa drogi gminnej - ul. Górnej w m. Słubice km 0+000 do 0+989,gm. Słubice, pow. płocki, woj. mazowieckie Joanna Przemyłska 2007-08-06
90 Dotyczy wyboru oferty wykonawcy na wykonanie zamówienia pn. "Bieżąca eksploatacja składowiska odpadów w m. Grabowiec, gm. Słubice" Joanna Przemyłska 2007-06-28
89 Dotyczy wyboru oferty wykonawcy na wykonanie zamówienia pn. Remont posadzek pomieszczeń komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Słubicach Joanna Przemyłska 2007-06-19
88 Ogłoszenie o przetaru nieograniczonym na bieżącą eksploatację składowiska odpadów Przemyłska Joanna 2007-05-25
87 Dotyczy dopuszczenia wykonawcy do udziału w postępowaniu na remont posadzek pomieszczeń komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Słubicach Joanna Przemyłska 2007-05-24
86 Dotyczy wyboru oferty wykonawcy na budowę urządzeń ochrony środowiska, docelowego ukształtowania i rekultywacji końcowej składowiska odpadów komunalnych w Grabowcu - zadanie I - etap I Joanna Przemyłska 2007-05-24
85 Ogłoszenie o przetaru nieograniczonym na budowę urządzeń ochrony środowiska, docelowego ukształtowania i rekultywacji końcowej składowiska odpadów komunalnych w Grabowcu, gm. Słubice Joanna Przemyłska 2007-05-17
83 Ogłoszenie o przetaru nieograniczonym na budowę urządzeń ochrony środowiska, docelowego ukształtowania i rekultywacji końcowej składowiska odpadów komunalnych w Grabowcu, gm. Słubice - PRZETARG UNIEWAŻNIONY Przemyłska Joanna 2007-05-08
84 REMONT POSADZEK POMIESZCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁUBICACH Joanna Przemyłska 2007-04-27
82 Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania następujących zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu: pn. „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach: piłka nożna i tenis stołowy w m. Słubice w gminie Słubice”. Przyłoga Renata 2007-04-16
81 Dotyczy zawarcia umowy na realizację sukcesywnych dostaw w 2007 roku żwiru przeznaczonego na wyrównywanie nawierzchni gminnych dróg gruntowych w sołectwach na terenie gminy Słubice Przemyłska Joanna 2007-04-10
80 Dotyczy zawarcia umowy na wykonanie zamówienia pn. "Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Słubicach gm. Słubice pow. płocki" Joanna Przemyłska 2007-04-04
79 Informacja o wyborze oferty na dostawy żwiru. Przyłoga Renata 2007-03-27
78 Dotyczy wyboru oferty wykonawcy na wykonanie zamówienia pn. "termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Słubicach, gm. Słubice, pow. płocki, woj. mazowieckie Joanna Przemyłska 2007-03-21
77 Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Słubicach Przemyłska Joanna 2007-02-01
76 Dityczy wyboru wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji z zakresu budownictwa drogowego, kubaturowego, oświetlenia, zaopatrzenia w wodę i kanalizacji na terenie gminy Słubice w latach 2007-2010 Przemyłska Joanna 2007-01-25
75 Dotyczy wyboru wykonawcy na "bieżącą eksploatację składowiska odpadów w m. Grabowiec, gm. Słubice" Przemyłska Joanna 2006-12-19
74 Dotyczy wyboru wykonawcy na dostawy oleju opałowego do celów grzewczych w 2007 r. Przemyłska Joanna 2006-12-15

[Liczba odsłon: 2352070]

przewiń do góry