Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych dla Gminy Słubice - do pobrania

 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach za rok 2017- do pobrania
 


Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Słubicach w 2017 roku- do pobrania


Uchwała  XIX.118.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 27 września 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Słubice na lata 2016-2020 (zamieszczono w zakładce Uchwały Rady Gminy 2014-2018)

Uchwała XI.74.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 (zamieszczono w zakładce Uchwały Rady Gminy 2014-2018)

Uchwała XI.75.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2020 (zamieszczono w zakładce Uchwały Rady Gminy 2014-2018)

Uchwała XXXIX.199.2014 Rady Gminy Słubice z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (zamieszczono w zakładce Uchwały Rady Gminy 2014-2018)

Zarządzenie Nr 0050/7/2012 Wójta Gminy Słubice z dnia 13 lutego 2012 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego (zamieszczono w zakładce Zarządzenia Wójta Gminy 2012)

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Słubice z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (zamieszczono w zakładce Uchwały Rady Gminy 2010-2014)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dąbkowska Marlena
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-09 09:24:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Skonieczna Marlena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-10 14:55:55
  • Liczba odsłon: 800
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352187]

przewiń do góry