Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słubice na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021, za lata 2019-2020

Uchwała Nr XVIII.111.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słubice (zamieszczono w zakładce Uchwały Rady Gminy-2014-2018 rok)

Uchwała Nr XXXI.188.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słubice na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 (zamieszczono w zakładce Uchwały Rady Gminy-2014-2018 rok)

Prognoza Oddziaływania na Środowisko "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Słubice na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021" (zamieszczono w zakładce Uchwały Rady Gminy-2010-2018 rok)

Program ochrony środowiska dla Gminy Słubice na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 (zamieszczono w zakładce Uchwały Rady Gminy-2014-2018 rok)

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Słubice na lata 2011-2032 (zamieszczono w zakładce Uchwały Rady Gminy-2010-2014 rok)

Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy Słubice z dnia 17 lutego 2011 w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Słubice na lata 2010-2025 (zamieszczono w zakładce Uchwały Rady Gminy-2010-2014 rok)

Uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy Słubice z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Słubice za lata 2009-2010 (zamieszczono w zakładce Uchwały Rady Gminy-2010-2014 rok)

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007-2008 (zamieszczono w zakładce Uchwały rady Gminy-2009 rok)

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004-2006

Plan gospodarki odpadami w Gminie Słubice do 2011 roku (zamieszczono w zakładce Uchwały Rady Gminy-2005 rok)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dąbkowska Marlena
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-08 10:38:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Skonieczna Marlena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-07 10:06:07
  • Liczba odsłon: 849
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2347678]

przewiń do góry