Uchwała Nr XII/71/2007 Rady Gminy Słubice z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Słubice na 2007 r.

 

Uchwała Nr XII/72/2007 Rady Gminy Słubice z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia „ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SŁUBICACH W 2008 ROKU”

 

Uchwała Nr XII/73/2007 Rady Gminy Słubice z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi na rok  2008             

 

Uchwała Nr XII/74/2007 Rady Gminy Słubice z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w roku 2008 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Słubice

 

Załącznik – regulamin

 

Uchwała Nr XII/75/2007 Rady Gminy Słubice z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania

 

Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3 , Załącznik Nr 4

 

Uchwała Nr XII/76/2007 Rady Gminy Słubice z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Ramowego planu pracy sesyjnej Rady Gminy Słubice na 2008 r.

 

Plan pracy sesyjnej Rady Gminy Słubice na 2008 rok

 

Uchwała Nr XII/77/2007 Rady Gminy Słubice z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Słubice na 2008 r.

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok

 

Plan pracy Komisji Planowania Gospodarczego, Infrastruktury, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budżetu i Finansów na 2008 rok

 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Mieszkalnictwa na 2008 rok

 

Uchwała Nr XII/78/2007 Rady Gminy Słubice z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do nabycia na rzecz Gminy Słubice gruntów położonych w miejscowości Studzieniec, w obrębie geodezyjnym Łaziska gm. Słubice, na których usytuowana jest przydrożna kapliczka celem umożliwienia Gminie przystąpienia do odbudowy tego obiektu

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Przemyłska
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-09 10:06:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Przemyłska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-23 08:00:47
  • Liczba odsłon: 1312
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2347619]

przewiń do góry