Uchwała Nr XXXV/212/06 Rady Gminy Słubice z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Słubice na 2006 r. oraz rozdysponowania pozostałości środków na rachunku bieżącym wg stanu na 31.12.2005 r.

 

Uchwała Nr XXXV/213/06 Rady Gminy Słubice z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/69/99 Rady Gminy Słubice z dnia 30 listopada 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

Uchwała Nr XXXV/214/06 Rady Gminy Słubice z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice”

Załącznik - REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SŁUBICE

 

Uchwała Nr XXXV/215/06 Rady Gminy Słubice z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 

Uchwała Nr XXXV/216/06 Rady Gminy Słubice z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Juliszew, gm. Słubice oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki budowlane o numerach: 217 o powierzchni 680 m2, 218 o powierzchni 728 m2, 219 o powierzchni 667 m2 stanowiących własność gminy Słubice

 

Uchwała Nr XXXV/217/06 Rady Gminy Słubice z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Słubice

 

Uchwała Nr XXXV/218/06 Rady  Gminy Słubice z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/184/05  Rady Gminy Słubice z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Przemyłska
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-06-22 12:46:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Przemyłska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-06-22 12:46:31
  • Liczba odsłon: 1310
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352128]

przewiń do góry