Słubice, dnia 20.10.2004 r.

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Słubice uchwały nr XIX/118/04

z dnia 29 września 2004 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar gminy Słubice,

dla terenów przeznaczonych pod zalesienie.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

 

Pisemne wnioski należy składać w terminie do dnia 26 listopada 2004 r. w Urzędzie Gminy Słubice Słubice ul. Płocka 32.

 

Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Uchwała Nr XIX/118/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice dla terenów przeznaczonych pod zalesienie

 

Uchwała Nr XX/125/04 w sprawie przyjęcia ceny żyta służącej do ustalenia podatku rolnego na 2005 rok

 

Uchwała Nr XX/126/04 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzania zwolnień od tego podatku

 

Uchwała Nr XX/128/04 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej

 

Uchwała Nr XX/129/04 w sprawie zwolnienia mieszkańców gminy z podatku od posiadania psów

 

Uchwała Nr XX/130/04 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2005 rok

 

Uchwała Nr XX/132/04 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji oraz załączników na podatek rolny

 

Uchwała Nr XX /133/04 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji oraz załączników na podatek od nieruchomości

 

Uchwała Nr XX/134/04 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji oraz załączników na podatek leśny

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Przemyłska
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-01-26 08:30:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Przemyłska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-26 08:30:53
  • Liczba odsłon: 1759
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2347659]

przewiń do góry