Plan Polowań Kół Łowieckich

 

Na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 67), zgodnie z art. 42ab. Obowiązki informacyjne w zakresie polowań zbiorczych: 

 

1. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przekazuje - co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego - wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) oraz nadleśniczym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwym ze względu na miejsce wykonywania polowania, informację w postaci papierowej lub elektronicznej o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu tego polowania.

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego są podawane do publicznej wiadomości przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz przez obwieszczenie i na stronie internetowej urzędu gminy.

3. Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

5. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

6. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

 

Plan polowań kół łowieckich w sezonie 2020/2021

1. Plan polowań Koła Łowieckiego "Petroponowa"

2. Plan polowań Koła Łowieckiego "Petroponowa"

3. Plan polowań Koła Łowieckiego "Mszary"

 

Plan polowań kół łowieckich w sezonie 2019/2020

 1. Plan polowań Koła Łowieckiego "Kampinos"

- zawiadomienie o polowaniu zbiorowym w obwodzie w dniu 22.08.2020 r,

2. Plan polowań Koła Łowieckiego "Mszary"

3. Plan polowań Koła Łowieckiego "Kania"

4. Plan polowań Koła Łowieckiego "Petroponowa"

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Skonieczna Marlena
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-30 09:19:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Skonieczna Marlena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-08 12:50:33
  • Liczba odsłon: 594
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352032]

przewiń do góry