Uchwała Nr XXI/118/2008 Rady Gminy Słubice z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Słubice na rok 2009.

 

Załączniki do uchwały

Część opisowa do budżetu gminy na 2009 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr XX/113/08 Rady Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobraną wodę z urządzeń wodociągowych   wodociągów Gminy Słubice oraz za wprowadzone ścieki na oczyszczalnię ścieków Gminy Słubice.

___________________________________________________________________________

Uchwała Nr XX/116/2008 Rady Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zobowiązania się do zagwarantowania w budżecie Gminy Słubice na 2009 rok środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Juliszew – Zyck Nowy (G-6) i odcinka drogi do Zycka Polskiego (G-24)”.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr XX/115/2008 Rady Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie   nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Słubice nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Łaziska miejscowość Studzieniec, gm. Słubice oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 188/2 o powierzchni 0,0176 ha , stanowiącej własność Pani Krystyny Kurlapskiej, na której usytuowana jest przydrożna, zabytkowa, neogotycka kapliczka.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr XX/117/2008 Rady Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr XVIII/105/2008 Rady Gminy Słubice z dnia 9 października 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/72/2007 Rady Gminy Słubice z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia „ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SŁUBICACH W 2008 r.”

  ________________________________________________________________________

Uchwała Nr XVIII/104/2008 Rady Gminy Słubice z dnia 9 października 2008 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Słubice na 2008 r.

  ___________________________________________________________________________

 

Uchwała Nr XVIII/106/2008 Rady Gminy Słubice z dnia 9 października 2008 r. w sprawie zmiany Uch wały Nr XIV/101/2000 Rady Gminy Słubice z dnia 19 kwietnia 2000r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za pomieszczenia wynajmowane na prowadzenie działalności handlowej, usługowej lub na pomieszczenia biurowe, zmienionej uchwałami: Nr XXI/164/2001 Rady Gminy Słubice z dnia 24 kwietnia 2001r., Nr XXIX/216/02 Rady Gminy Słubice z dnia 27 lutego 2002r., Nr XXVI/173/05 Rady Gminy Słubice z dnia 22 lipca 2005r., oraz Nr XI/70/07 z dnia 14 grudnia 2007r.

__________________________________________________________________________

Uchwała Nr XVII/101/2008 Rady Gminy Słubice z dnia 3 września 2008 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Słubice na 2008 r. oraz   podziału nadwyżki budżetowej.

____________________________________________________

Uchwała Nr   XVI/94/2008 Rady Gminy Słubice z dnia 30 lipca 2008r.   w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Słubice na 2008r.

                                      

______________________________________________________________________________

Uchwała Nr XVI/95/2008 Rady Gminy Słubice   z dnia   30 lipca 2008 r.   w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

 

  ____________________________________________________________________

 

Uchwała Nr   XV/89/2008 Rady Gminy Słubice z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Słubice na 2008 r.

                  

Załącznik Nr 2

______________________________________________________

Uchwała Nr XIV/84/2008 Rady Gminy Słubice z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Słubice na 2008 r. oraz   podziału nadwyżki budżetowej

 

Załącznik Nr 2 do uchwały

 

Załącznik Nr 3 do uchwały

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Przemyłska
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-05-08 13:34:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Przemyłska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-06 08:28:08
  • Liczba odsłon: 1884
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352117]

przewiń do góry