Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok

 
Zaproszenie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Słubice do konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020"     ,    Projekt uchwały  ,    Formularz konsultacji , Protokół z konsultacji
 
 
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok. 
 
 
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok. 
 
 
Zaproszenie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Słubice do konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019"   , projekt uchwały , Formularz konsultacji ,   Protokół z konsultacji
 

Zaproszenie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Słubice do konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" , Projekt Uchwały, Formularz konsultacji, Protokół z konsultacji

 

Zaproszenie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Słubice do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Słubice w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Słubice , projekt uchwały , formularz uwag i wniosków , protokół z konsultacji.

 

Zaproszenie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Słubice do konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017" , projekt uchwały , formularz uwag i wniosków, protokół z konsultacji .


Uchwała Nr XXVII.160.2017 Rady Gminy Słubice ws. przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok (zamieszczono w zakładce Uchwały Rady Gminy 2014-2018)

 

Wyniki konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016.

 

Zaproszenie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Słubice do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” formularz konsultacji wraz z informacją Wójta Gminy Słubice , Załącznik

 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok. 

 

Zaproszenie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Słubice do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”; formularz konsultacji wraz z informacją Wójta Gminy Słubice   protokół z konsultacji

 

Uchwała Nr VI.35.2015 Rady Gminy Słubice ws. przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014 rok (zamieszczono w zakładce Uchwały Rady Gminy 2014-2018)

 

Roczny program współpracy gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 , formularz konsultacji - protokół z konsultacji

 

Roczny program współpracy gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   na rok 2013 formularz konsultacji   - protokół z konsultacji  

 

Zaproszenie   organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Słubice do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.

 

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SŁUBICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE   NA ROK 2012

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dąbkowska Marlena
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-25 12:25:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Skonieczna Marlena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-19 11:15:46
  • Liczba odsłon: 832
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352149]

przewiń do góry