Gminny zasób nieruchomości - Gmina Słubice wg stanu na 31.12.2012 r. - pobierz

 

 

 

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI – GMINA SŁUBICE  (29.12.2006 r.)

 

Lp.

Położenie nieruchomości (gmina, obręb

wg ewid. gruntów)

Numer działki (wg ewidencji gruntów)

Powierzchnia nieruchomości (w ha)

Oznaczenie

wg księgi wieczystej KW

Podstawa nabycia

Nazwa jednostki zarządzającej

1

Gm. Słubice

Obr. Grabowiec

232/1

232/2

233

234

235

236/1

236/2

236/3

236/4

0,0179

0,0240

0,1500

0,1800

0,3300

0,4511

0,0237

0,3004

1,2203

KW 8374

 

KW 8374

KW 5287

KW 30056

KW 30056

Sąd Rej. w Gostyninie

Decyzja Wojewody Mazowieckiego

WRR-P VII.7723-29/1/2002

z dn. 16 września 2002 r.

Gmina Słubice

Gminne Składowisko odpadów komunalnych

w Grabowcu

2

Gm. Słubice

Obr. Grzybów

448

0,1800

KW 24672

Sąd Rej. w Gostyninie

Akt notarialny

Rep. A Nr 1505/93

z dn. 5 marca 1993 r.

Gmina Słubice

Stacja wodociągowa

w Grzybowie

3

Gm. Słubice

Obr. Juliszew

217

0,0680

KW 45681

Sąd Rej.

w Płocku

Decyzja Woj. Płockiego

Nr GP.VIII.7211-29/18/91

z dn. 13 marca 1991 r.

Gmina Słubice

działka budowlana

4

Gm. Słubice

Obr. Juliszew

218

0,0728

KW 45682

Sąd Rej.

w Płocku

Decyzja Woj. Płockiego

Nr GP.VIII.7211-29/17/91

z dn. 13 marca 1991 r.

Gmina Słubice

działka budowlana

5

Gm. Słubice

Obr. Juliszew

219

0,0667

KW 45683

Sąd Rej.

w Płocku

Decyzja Woj. Płockiego

Nr GP.VIII.7211-29/16/91

z dn. 13 marca 1991 r.

Gmina Słubice

działka budowlana

6

Gm. Słubice

Obr. Juliszew

230

0,2418

KW 45674

Sąd Rej.

w Płocku

Decyzja Woj. Płockiego

Nr GP.VIII.7211-29/6/91

z dn. 13 marca 1991 r.

Gmina Słubice

działka budowlana usługowa

7

Gm. Słubice

Obr. Juliszew

231

0,2347

KW 45675

Sąd Rej.

w Płocku

Decyzja Woj. Płockiego

Nr GP.VIII.7211-29/5/91

z dn. 13 marca 1991 r.

Gmina Słubice

działka budowlana

usługowa

8

Gm. Słubice

Obr. Juliszew

232

0,2254

KW 45676

Sąd Rej.

w Płocku

Decyzja Woj. Płockiego

Nr GP.VIII.7211-29/4/91

z dn. 13 marca 1991 r.

Gmina Słubice

działka budowlana

usługowa

9

Gm. Słubice

Obr. Juliszew

212

228

229

0,5850

KW 2679

Sąd Rej.

w Płocku

Decyzja Woj. Płockiego

Nr GP.VIII.7211-29/1/91

z dn. 13 marca 1991 r.

Gmina Słubice

drogi gminne

na działkach

10

Gm. Słubice

Obr. Juliszew

117

1,8100

KW 28619

Sąd Rej. w Gostyninie

Decyzja Woj. Mazowieckiego WRR-P VII.7723-29/2/2002 z dnia 27 września 2002 r.

Gmina Słubice

nieruchomości po SKR Słubice

11

Gm. Słubice

Obr. Juliszew

49/2

49/5

49/7

49/8

49/9

49/10

49/14

0,0600

0,5600

0,0100

0,1500

0,0200

0,0100

0,0100

KW 19286

Sąd Rej. w Gostyninie

Decyzja Woj. Płockiego

GG.VII.7211-29/2/95

z dn. 25 maja 1995 r.

Gmina Słubice

droga dojazdowa zasób mieszkaniowy, sklep GS

działka rolna

przystanek PKS

remiza OSP Juliszew

świetlica OSP Juliszew

działka przyległa do świetlicy

działka kiosk Ruchu

12

Gm. Słubice

Obr. Juliszew

65

0,2600

KW 21515

Sąd Rej. w Gostyninie

Decyzja Woj. Płockiego

GG.VII.7211-29/3/96

z dn. 30 lipca 1996 r.

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

w Słubicach wieczysty użytkownik

13

Gm. Słubice

Obr. Juliszew

35/7

35/8

0,6609

0,1791

KW 22582

KW 25379

Sąd Rej. w Gostyninie

Decyzja Woj. Płockiego

GG.VII.7211-29/2/96

z dn. 30 lipca 1996 r.

Osoba fizyczna wieczysty użytkownik

14

Gm. Słubice

Obr. Łaziska

43

0,8100

KW 25893

Sąd Rej. w Gostyninie

Decyzja Woj. Mazowieckiego

GGN-P.IV.7722-29/3/2000

z dn. 2 czerwca 2000 r.

Gmina Słubice

nieruchomości po Szkole Podstawowej w Bończy

15

Gm. Słubice

Obr. Łaziska

83

84/2

85

2,6300

KW 47467

Sąd Rej. w Płocku

Decyzja Woj. Płockiego

GP.7211-29/25/91

z dn. 30 lipca 1991 r.

Osoba fizyczna Wieczyste użytkowanie gruntu

Zespół pałacowo-parkowy

16

Gm. Słubice

Obr. Łaziska

247/3

248/1

249/1

0,4500

KW 22128

Sąd Rej. w Gostyninie

Decyzja Woj. Płockiego

GG.VII.7211-29/5/96

z dn. 30 lipca 1996 r.

Osoba fizyczna

wieczysty użytkownik

17

Gm. Słubice

Obr. Łaziska

217/2

217/3

217/5

217/6

0,2900

0,0500

0,1700

0,0100

KW 30600

Sąd Rej. w Gostyninie

Decyzja Woj. Mazowieckiego

WRP-P.VII.7723-29/1/2003

z dn. 2 września 2003 r.

Gmina Słubice

Stacja Wodociągowa w Łaziskach


18

Gm. Słubice

Obr. Łaziska

63/4

63/8

0,1404

0,1808

KW 32384

Sąd Rej. w Gostyninie

Akt notarialny

Rep. A Nr 4356/2004

z dn. 20 sierpnia 2004 r.

Gmina Słubice

ujęcie wody

studnie głębinowe

19

Gm. Słubice

Obr. Piotrkówek

347/2

1,1199

KW 25894

Sąd Rej. w Gostyninie

Decyzja Woj. Mazowieckiego

GGN-P.IV.7722-29/2/2000

z dn. 2 czerwca 2000 r.

Gmina Słubice

Szkoła Podstawowa

w Piotkówku

20

Gm. Słubice

Obr. Słubice

236/4

1,1400

KW 19150

Sąd Rej. w Gostyninie

Decyzja Woj. Mazowieckiego

GGN-P.IV.7722-29/4/2000

z dn. 2 czerwca 2000 r.

Gmina Słubice

Szkoła Podstawowa

w Słubicach

Publiczne Gimnazjum

w Słubicach

21

Gm. Słubice

Obr. Słubice

237/1

237/2

237/3

2,9900

KW 25805

Sąd Rej. w Gostyninie

Decyzja Woj. Mazowieckiego

GGN-P.IV.7722-29/1/2000

z dn. 1 czerwca 2000 r.

Gmina Słubice

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

stadion szkolny w Słubicach

22

Gm. Słubice

Obr. Słubice

236/3

0,3100

KW 2791

Sąd Rej. w Gostyninie

Decyzja Woj. Płockiego

GG.VII.7211-29/28/91

z dn. 1 października 1991

Gmina Słubice

Urząd Gminy Słubice

23

Gm. Słubice

Obr. Słubice

135

1,3400

KW 1016

Sąd Rej. w Gostyninie

Akt notarialny Rep. A

Nr 2396/1994

z dn. 15 marca 1994 r.

Gmina Słubice

Gminna Oczyszczalnia ścieków w Słubicach

24

Gm. Słubice

Obr. Słubice

566

0,4800

KW 21586

Sąd Rej. w Gostyninie

Decyzja Woj. Mazowieckiego

GGN-P.IV.7722-29/1/2001

z dn. 11 kwietnia 2001 r.

Gmina Słubice

Punkt weterynarii w Słubicach

25

Gm. Słubice

Obr. Słubice

567/3

 

0,1692

KW 32265

Sąd Rej. w Gostyninie

Decyzja Woj. Płockiego

GP.VIII.7211-29/27/91

z dn. 30 lipca 1991 r.

Gminna Spółdzielnia SCh Słubice

wieczysty użytkownik

26

Gm. Słubice

Obr. Słubice

567/4

0,2283

KW 6608

Sąd Rej. w Gostyninie

Decyzja Woj. Płockiego

GP.VIII.7211-29/27/91

z dn. 30 lipca 1991 r.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych

w Słubicach

wieczysty użytkownik

27

Gm. Słubice

Obr. Słubice

568/4

1,7000

KW 6609

Sąd Rej. w Gostyninie

Decyzja Woj. Płockiego

GP.VIII.7211-29/26/91

z dn. 30 lipca 1991 r.

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

w Słubicach wieczysty użytkownik

28

Gm. Słubice

Obr. Słubice

143/2

0,5900

KW 21544

Sąd Rej. w Gostyninie

Akt notarialny

Rep. A Nr 1226/2001

z dn. 20 marca 2001 r.

Gmina Słubice

Ośrodek Zdrowia

w Słubicach

29

Gm. Słubice

Obr. Słubice

142/2

0,5400

KW 3107

Sąd Rej. w Gostyninie

Decyzja Woj. Płockiego

GG.VII.7211-29/1/96

z dn. 30 lipca 1996 r.

Osoba fizyczna wieczysty użytkownik

30

Gm. Słubice

Obr. Słubice

569/3

0,2600

KW 6607

Sąd Rej. w Gostyninie

Decyzja Woj. Płockiego

GG.VII.7211-29/29/91

z dn. 23 października 1991

Gmina Słubice

skwerek przy OSP Słubice

31

Gm. Słubice

Obr. Słubice

836

845/1

0,6119

KW 37622

Sąd Rej. w Płocku

Decyzja Woj. Płockiego

GP.VIII.7211-29/2/91

z dn. 13 marca 1991 r.

Gmina Słubice

Dom Nauczyciela w Słubicach – zasób mieszkaniowy z drogą dojazdową

32

Gm. Słubice

Obr. Słubice

839

840,1

841

842

843

895

900

1,1571

KW 45260

Sąd Rej. w Płocku

Decyzja Woj. Płockiego

GP.VIII.7211-29/8/91

z dn. 13 marca 1991 r.

Gmina Słubice

drogi gminne

na działkach osiedlowych

33

Gm. Słubice

Obr. Słubice

763/2

879

892

893

894

556/12

0,1900

0,0291

0,1981

0,3277

0,0822

0,0600

KW 60345

Sąd Rej. w Gostyninie

 

 

KW 2680

Sąd Rej. w Gostyninie

Decyzja Woj. Płockiego

GP.VIII.7211-29/9/91

z dn. 13 marca 1991 r.

 

 

Decyzja Woj. Płockiego

GP.VIII.7211-29/7/91

z dn. 13 marca 1991 r.

Gmina Słubice

drogi gminne na działkach osiedlowych

34

Gm. Słubice

Obr. Słubice

561/2

564/4

564/7

573/29

573/31

573/33

573/35

0,2800

0,3300

1,3700

0,2200

0,1800

0,2800

0,2600

KW 2791

Sąd Rej. w Gostyninie

Decyzja Woj. Płockiego

GP.VII.7211-29/28/91

z dn. 8 października 1991

Gmina Słubice

działki użytkowane rolniczo

osoby fizyczne


35

Gm. Słubice

Obr. Słubice

573/7

573/8

573/9

573/10

573/11

573/12

573/13

573/14

573/15

573/16

573/17

573/18

573/19

573/20

573/21

573/22

573/23

573/24

573/25

0,2200

0,2200

0,2200

0,2300

0,2300

0,2300

0,2200

0,2200

0,2300

0,2300

0,2300

0,2200

0,2300

1,0000

0,2200

0,2200

0,2200

0,2200

0,2200

KW 32149

Są Rej.

w Gostyninie

Decyzja Woj. Mazowieckiego

WRR-P.VII.7723-29/3R/2004

z dn. 26 stycznia 2004 r.

Gmina Słubice

działki rolne

36

Gm. Słubice

Obr. Wiączemin Polski

96

0,0900

KW 21543

Sąd Rej. w Gostyninie

Akt notarialny

Rep. A Nr 1226/2001

z dn. 20 marca 2001 r.

Gmina Słubice

Punkt Lekarski w Wiączeminie Polskim

37

Gm. Słubice

Obr. Wiączemin Polski

95/1

0,2200

KW 51189

Sąd Rej. w Płocku

Decyzja Woj. Płockiego

GP.7211-29/24/91

z dn. 30 lipca 1991 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wiączeminie Polskim wieczysty użytkownik

38

Gm. Słubice

Obr. Wiączemin Polski

95/4

1,6566

KW 25892

Sąd Rej. w Gostyninie

Decyzja Woj. Mazowieckiego

GGN-P.IV.7722-29/5/2000

z dn. 27 czerwca 2000 r.

Gmina Słubice

Szkoła Podstawowa w Świniarach

39

Gm. Słubice

Obręb Zyck Nowy

21/2

0,3001

KW 24881

Są Rej.

w Gostyninie

Decyzja Woj. Mazowieckiego

WRR-P.VII.7723-29/1R/2004

z dn. 26 stycznia 2004 r.

Gmina Słubice

działka rolna zabudowana

40

Gm. Słubice

Obr. Alfonsów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Leonów

 

 

 

Obr. Juliszew

 

100/2

133/2

4/1

8/2

5/1

6/1

7/1

10/2

11/2

12/2

13/2

15/2

15/4

14/2

15/1

18/1

20/2

154/2

17/1

17/3

19/2

152/1

181/1

194/3

132/4

81/2

81/3

144/1

82/1

73/5

73/6

75/1

 

0,8528

KW 31876

Sąd Rej.

w Gostyninie

Akt notarialny

Rep. A Nr 2038/2004

z dn. 27 marca 2004 r.

Gmina Słubice

droga gminna

Alfonsów - Juliszew

 

Słubice, dnia 29 grudnia 2006 roku

 

Sporządził:

Marek Nowakowski

podinspektor

Urzędu Gminy Słubice

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Przemyłska
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-16 08:31:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Przyłoga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-25 11:07:03
  • Liczba odsłon: 6716
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352034]

przewiń do góry