KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

 

                   Starosta Płocki informuje, że od 10 maja 2021 roku zostanie wznowiona bezpośrednia obsługa przez prawników/doradców obywatelskich/ mediatorów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu płockiego.

                   Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

  • Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
  • Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Umówienie terminu wizyty dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 24 267 67 76 lub 734 464 323, w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30 oraz za pośrednictwem strony internetowej www.np.ms.gov.pl

 

 

 

Biuletyn nr 3 (15) 2020

Poradnik nr II 2020 "Kroki z prawa"

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Starosta Płocki informuje, że z dniem 16 maja 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294, oraz z 2020 r. poz. 875), która upraszcza wymagania dla osób chcących skorzystać z takiej pomocy w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

Nowelizacja wprowadza przepisy mówiące, że w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może się odbywać na odległość poprzez telefon i z wykorzystaniem innych środków porozumienia się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Nie jest wymagane – ze względu na bezpieczeństwo – złożenie pisemnego oświadczenia, że dana osoba nie może ponieść kosztów pomocy prawnej.

Wchodzące w życie przepisy rozszerzają nieodpłatną pomoc prawną dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniających innych osób, w ciągu ostatniego roku.

W okresie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania nie można korzystać z osobistej porady w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu płockiego.

W celu skorzystania z porady nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoba proszona jest o kontakt telefoniczny- 24 267 67 76, rejestracja w godzinach   pracy Starostwa Powiatowego w Płocku tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Czekaj na telefon od prawnika w dniu i o wyznaczonej godzinie porady telefonicznej.

Anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub o świadczonym poradnictwie obywatelskim można przekazać pod numerem telefonu 24 267 67 76, na adres e-mail:starostwo@powiat.plock.pl, listownie na adres Starostwa Powiatowego w Płocku, Wydział Organizacji i Nadzoru, ul. Bielska 59, 09-402 Płock lub skrytka ePUAP adres:59y4ajku1g/Skrytka ESP lub 59y4ajku1g/skrytka .

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu 24 267 67 76.

 

Anonimowa opinia do pobrania.

 
 

Harmonogram szkoleń on-line z zakresu edukacji prawnej prowadzonych przez Fundację TOGATUS PRO BONO

 

1. Sprawa rozwodowa

21.05.2020 godz. 18:00  

więcej informacji - link

 

2. Formy wsparcia przewidziane w Tarczy Antykryzysowej

22.05.2020 godz. 18:00

więcej informacji - link

 

3. Na podstawie i w granicach prawa

25.05.2020 godz. 17:00

więcej informacji - link

4. Legalność realizacji roszczeń powoda przed sądem

26.05.2020 godz. 17:00
więcej informacji - link

5. Sprawy alimentacyjne

27.05.2020 godz. 18:00
więcej informacji - link

6. Upadłość konsumencka

28.05.2020 godz. 18:00

więcej informacji - link

___________________________________________________________________________

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o zmianach w działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu płockiego.
 

 

W okresie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania nie można korzystać z osobistej porady w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu płockiego.

 

W celu skorzystania z porady nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoba proszona jest o kontakt pod numerem telefonu :  24 267 67 76.

 

Na adres e-mail: starostwo@powiat.plock.pl , fax 24 267 68 48  prześlij wypełniony i podpisany WNIOSEK o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wniosek do pobrania poniżej

 

http://www.powiat-plock.pl/attachments/article/3005/zgloszenie-porady-na-odleglosc.pdf

 

Ustal termin porady telefonicznej pod numerem telefonu: 24 267 67 76, rejestracja w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Płocku tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Czekaj na telefon od prawnika w wyznaczonej godzinie porady telefonicznej.

 

UWAGA: Prawnik zadzwoni tylko pod warunkiem przesłania ww. Wniosku.

Anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub o świadczonym poradnictwie obywatelskim można przekazać pod numer telefonu: 24 267 67 76, na adres e-mail: starostwo@powiat.plock.pl , lub listownie na adres Starostwa Powiatowego w Płocku, Wydział Organizacji i Nadzoru, ul. Bielska 59, 09-402 Płock.

 

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca  pomocy prawnej  lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem   ustnie przez telefon pracownikowi Starostwa Powiatowego w Płocku, któremu należy podać: imię, nazwisko, adres, numer PESEL( w przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu, albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość),  oraz wskazać przyczynę uzasadniającą odstąpienia od pisemnej formy oświadczenia.

 

Wzór wniosku o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość do pobrania.

 

Wzór anonimowej opinii osoby uprawnionej o  udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub o świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

 

AKTUALNE PUNKTY NPP I NPO W POWIECIE PŁOCKIM

 

_________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

 

                 Starosta Płocki zawiesza udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu płockiego , w   związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa
w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 374 ) .

                 Decyzja ta ma  na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług. Usługi będą świadczone na odległość   poprzez telefon oraz
z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość. Zawieszenie działalności   następuje na okres od 13.03.2020r. do odwołania.

                 Starosta Płocki wyda odrębny Komunikat o przywróceniu dotychczasowego harmonogramu działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

                 W przypadku komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail starostwo@powiat.plock.pl , fax 24 267 68 48 lub przez skrzynkę ePUAP na adres: 59y4ajku1g/Skrytka ESP lub 59y4ajku1g/skrytka wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy  nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ).

  Bliższe informacje są udzielane pod numerem telefonu 24 267 67 76 .

Druk zgłoszenia porady na odległość - - pobierz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Skonieczna Marlena
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-16 15:18:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Skonieczna Marlena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-04 11:18:24
  • Liczba odsłon: 1392
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2347680]

przewiń do góry