Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Statut określa:

1)    ustrój Gminy Słubice,

2)      zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy,

3)       zasady powoływania jednostek organizacyjnych Gminy,

4)       organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Słubice i jej organów,

5)       zasady działania klubów radnych Rady Gminy Słubice,

6)       podstawowe zasady działania organu wykonawczego Gminy,

7)       zasady dostępu i korzystania z dokumentów organów gminy,

8)       publikowanie przepisów gminnych.

     

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)       Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Słubice,

2)       Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Słubice,

3)       komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Słubice,

4)       Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Słubice,

5)       organie wykonawczym– należy przez to rozumieć Wójta Gminy Słubice,

6)       Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Słubice.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Przemyłska
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-02 12:50:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Przemyłska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-02 12:50:25
  • Liczba odsłon: 2265
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352075]

przewiń do góry