Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
250 Budowa 3 zbiorników retencyjnych wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody Skonieczna Marlena 2022-05-26
249 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach Skonieczna Marlena 2022-04-29
248 Budowa 3 zbiorników retencyjnych wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody Skonieczna Marlena 2022-04-08
247 Dostawy oleju napędowego do celów grzewczych Skonieczna Marlena 2022-02-18
246 Dostawy oleju opałowego do celów grzewczych Dominik Stefański 2021-12-29
245 Przebudowa drogi gminnej Łaziska-Budy, długość 950 mb Dominik Stefański 2021-12-10
244 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Słubice w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Skonieczna Marlena 2021-12-08
243 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Słubice w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Skonieczna Marlena 2021-10-01
242 Dostawa nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Spółki Wodnej "Kozików-Sady" - 07.06.2021 Dominik Stefański 2021-08-10
241 Dostawa nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Spółki Wodnej "Kozików-Sady" - 25.05.2021 Dominik Stefański 2021-06-07
240 Dostawa nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Spółki Wodnej "Kozików-Sady" Dominik Stefański 2021-05-25
239 Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rurociągiem wody łączącym obiekt stacji z istniejącą siecią wodociągową w miejscowości Alfonsów w gminie Słubice Dominik Stefański 2021-01-27
238 Dostawy oleju opałowego do celów grzewczych Dominik Stefański 2021-01-13
237 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słubice w 2021 roku" Skonieczna Marlena 2020-12-04
236 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słubice w 2020 roku Skonieczna Marlena 2020-02-06
235 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słubice w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.”. Skonieczna Marlena 2019-12-09
234 Budowa drogi gminnej nr 291110(G10) Wymyśle Polskie - Alfonsów - Bończa w gminie Słubice Dąbkowska Marlena 2019-07-17
233 Dostawy oleju napędowego do celów grzewczych Gościniak Agata 2019-01-11
232 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słubice w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Gościniak Agata 2018-12-31
231 Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 291115(G15) relacji Łaziska droga powiatowa nr 1459W Słubice Grabowiec Słubice". Dąbkowska Marlena 2018-08-21
228 Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 291114 G14 w miejscowości Łaziska na odcinku od km 1+693 do km 2+799" Dąbkowska Marlena 2017-08-23
230 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 291114 G14 w miejscowości Łaziska na odcinku od km 1+693 do km 2+799" Dąbkowska Marlena 2017-08-11
229 Informacja z sesji otwarcia ofert - Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 291114 G14 w miejscowości Łaziska na odcinku od km 1+693 do km 2+799" Dąbkowska Marlena 2017-08-08
227 Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej, nr dz. ewid. 55 w miejscowości Wiączemin Polski na odcinku od km 0+000 do km 0+465 o długości 0,465 km". Jaros Nikola 2016-09-29
224 Przetarg nieograniczony na "Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Gminy w Słubicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Słubice". Jaros Nikola 2016-09-27
225 Przetarg nieograniczony na "Dostawę oleju opałowego do celów grzewczych". Jaros Nikola 2016-08-17
226 Przetarg nieograniczony „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słubice w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.”. Jaros Nikola 2016-08-09
223 Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej nr 291101W (G1) nr dz. ewid. 67,55,29 w miejscowości Wiączemin Polski na odcinku od km 0+000 do km 0+984 o długości 0,984 km." Jaros Nikola 2016-08-04
222 Przetarg nieograniczony „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Słubice w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.” Gościniak Agata 2015-12-31
221 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn.: "Budowa drogi gminnej G 34 od drogi gminnej Nr 291111 W do drogi gminnej Nr DG 291124W". Gościniak Agata 2015-07-29
220 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Przebudowa ulicy Mazowieckiej w miejscowości Słubice". Gościniak Agata 2015-07-01
218 Przetarg nieograniczony "Budowa obiektów małej architektury - placów zabaw przy oddziałach przedszkolnych w Słubicach, Piotrkówku, Świniarach w gminie Słubice". Gościniak Agata 2015-05-20
219 Przetarg dostawa wyposażenia do oddziału przedszkolnego w Słubicach. Gościniak Agata 2015-05-18
217 Zamówienie z wolnej ręki: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słubice, ul. Mazowiecka, ul. Chojaki, ul. 10 Kwietnia Gościniak Agata 2014-12-01
215 Przetarg nieograniczony na dostawy oleju opałowego do celów grzewczych Gościniak Agata 2014-11-12
216 Usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Słubice Gościniak Agata 2014-10-22
214 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słubice, ul. Mazowiecka, ul. Chojaki, ul. 10 kwietnia". Gościniak Agata 2014-09-18
211 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn "Przebudowa drogi gminnej G10 Wymyśle Polskie, Alfonsów - Bończa - etap I odc. Łaziska - Alfonsów o dług. 870,46 m. Gościniak Agata 2014-09-10
212 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu wraz z budową obiektów małej architektury dla zadania pn. Galeria pod chmurką. Gościniak Agata 2014-09-10
213 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Świadczenie usługi transportowej w zakresie przewozu osób przy użyciu autobusu o liczbie miejsc nie mniejszej niż 50 związanych z dowozem i odwozem uczniów do i ze szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Słubicach w roku szkolnym 2014/2015". Gościniak Agata 2014-08-26
209 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Słubicach" Renata Przyłoga 2014-07-28
210 Przetarg nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Słubice Renata Przyłoga 2014-07-28
208 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodku Zdrowia w Słubicach” Renata Przyłoga 2014-06-10
207 Przetarg nieograniczony "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słubice" Renata Przyłoga 2014-05-27
206 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Adaptacja części pomieszczeń OSP Łaziska dla potrzeb mieszkańców" Renata Przyłoga 2014-04-07
205 Przetarg nieograniczony na "Dostawę oleju opałowego do celów grzewczych w roku 2014" Renata Przyłoga 2014-01-07
204 Przetarg nieograniczony "Dostawa nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 dla OSP Słubice" Renata Przyłoga 2013-10-10
203 Przetarg nieograniczony "Budowa sieci wodociągowej w m. Nowosiadło, Świniary, Zyck Polski, Wiączemin Polski" Renata Przyłoga 2013-10-03
202 Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi transportowej w zakresie przewozu osób przy użyciu autobusu o liczbie miejsc nie mniejszej niż 50, związanych z dowozem i odwozem uczniów do i ze szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Słubicach w roku szkolnym 2013/2014. Renata Przyłoga 2013-09-09
201 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Przebudowa drogi gminnej G26 (Barcik) Bończa - Łaziska - Studzieniec" Renata Przyłoga 2013-07-16
200 Przetarg nieograniczony "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy" Renata Przyłoga 2013-06-03
199 Przetarg nieograniczony "Odbudowa zabytkowej neogotyckiej kapliczki w miejscowości Studzieniec" Renata Przyłoga 2013-06-03
198 Przetarg nieograniczony na dostawy oleju opałowego do celów grzewczych w roku 2013. Renata Przyłoga 2012-12-19
197 Przetarg nieograniczony pn.: "Przebudowa drogi gminnej G49" Renata Przyłoga 2012-11-26
196 Przetarg nieograniczony pn."Odbudowa odcinka drogi gminnej G23 od drogi gminnej G30 do wału przeciwpowodziowego na długości 920 mb; od km 0+000 do km 0+920 Renata Przyłoga 2012-11-16
195 Przetarg nieograniczony pn. "Odbudowa odcinków drogi gminnej G38 (Mostówka) dojazdowej do wału na długości 650 m od km 2+496 do km 2+786, od km 3+283 do km 3+643" Renata Przyłoga 2012-11-16
194 Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi gminnej G-46" Renata Przyłoga 2012-11-06
193 Świadczenie usługi transportowej w zakresie przewozu osób przy użyciu autobusu o liczbie miejsc nie mniejszej niż 50, związanych z dowozem i odwozem uczniów do i ze szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Słubicach w roku szkolnym 2012/2013 Renata Przyłoga 2012-09-10
192 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Słubice Renata Przyłoga 2012-08-14
191 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. "Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Słubicach, pow. plocki, woj. mazowieckie. Renata Przyłoga 2012-06-15
190 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu bankowego dla gminy Słubice w wysokości 500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej G14 Łaziska. Renata Przyłoga 2011-11-29
189 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej G14 Łaziska w gminie Słubice” Renata Przyłoga 2011-11-08
188 Przetarg nieograniczony na dostawę nowego samochodu pożarniczego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Słubice Renata Przyłoga 2011-10-07
186 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Odbudowa dróg gminnych: G5, G9, G30, G37, G38, G39, G42, G45, uszkodzonych w wyniku powodzi 2010 r. na terenie gminy Słubice” Renata Przyłoga 2011-09-30
187 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: Świadczenie usługi transportowej w zakresie przewozu osób przy użyciu autobusu o liczbie miejsc nie mniejszej niż 50, związanych z dowozem i odwozem uczniów do i ze szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Słubicach w roku szkolnym 2011/2012”. Renata Przyłoga 2011-08-24
185 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SŁUBICACH" Renata Przyłoga 2011-07-28
184 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont posadzek w Publicznym Gimnazjum w Słubicach" Renata Przyłoga 2011-05-27
183 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej G - 13 Wymyśle Polskie w gminie Słubice” Renata Przyłoga 2011-05-11
182 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. „ODBUDOWA DROGI GMINNEJ G-6 -JULISZEW – ZYCK NOWY dł. 2819 mb” Renata Przyłoga 2011-04-11
181 Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH" Renata Przyłoga 2010-12-31
179 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "ODBUDOWA DROGI GMINNEJ G-6 JULISZEW - ZYCK NOWY" Renata Przyłoga 2010-12-13
180 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "ODBUDOWA DROGI GMINNEJ G-43 DROGA POWIATOWA 6915W - NOWOSIADŁO - DROGA GMINNA G6" Renata Przyłoga 2010-11-25
178 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "REMONT BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W WIĄCZEMINIE POLSKIM" Renata Przyłoga 2010-11-25
177 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ (G-15) ŁAZISKA - DROGA POWIATOWA NR 1459W - GRABOWIEC-GRZYBÓW" Renata Przyłoga 2010-10-18
175 Przetarg nieograniczony "Remont kapitalny przepompowni ścieków w Słubicach" Renata Przyłoga 2010-10-18
174 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Odbudowa drogi gminnej 291108W (G - 8) od drogi powiatowej 6915W - Piotrkówek, działka nr 160, 220/2 o długości L=1,443 km oraz odbudowa drogi gminnej G - 32 relacji droga powiatowa 6915W - Zyck Polski - wał przeciwpowodziowy, działka nr 48/2, 48/1, 201 o długości L=1,1 km, w gminie Słubice, powiat płocki, województwo mazowieckie zniszczonych na skutek powodzi w 2010 r." Renata Przyłoga 2010-10-01
176 Wynik postępowania w trybie zapytania o cenę "Zakup sprzętu AGD dla powodzian z terenu Gminy Słubice" Renata Przyłoga 2010-09-27
171 Przetarg nieograniczony na "Odbudowa dróg gminnych: G-31 w miejscowości Piotrkówek (dz nr 116/8, 116/5, 114/2) L=0,327 km, G-23 w miejscowości Rybaki ( dz nr 181) L=0,418 km, G-41 w miejscowości Wiączemin Polski ( dz nr 41) L=0,709 km, G-28 Wiączemin Polski- Nowy Wiączemin- granica gminy ( dz nr 15/2, 16/2, 26) L=2,099 km, w gminie Słubice, powiat płocki, województwo mazowieckie". Renata Przyłoga 2010-09-06
173 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Odbudowa zasuw wodociągowych i węzłów hydrantowych p.poż. oraz wymiana dwóch odcinków sieci, zniszczonych w powodzi, na wodociągu gminnym Łaziska”. Renata Przyłoga 2010-08-31
172 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu osób przy użyciu autobusu o liczbie miejsc nie mniejszej niż 50 związanych z dowozem i odwozem uczniów do i ze szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Słubicach w roku szkolnym 2010/2011”. Renata Przyłoga 2010-08-19
170 Przetarg nieograniczony na "Odbudowa drogi gminnej 291122W (G-22) Wiączemin Polski- Świniary gmina Słubice powiat płocki województwo mazowieckie (działka nr 54) o długości L- 1,338 km, zniszczonej na skutek powodzi w 2010r". Renata Przyłoga 2010-08-17
169 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Słubice, ul. Wiślana Renata Przyłoga 2010-07-23
168 Wynik postępowania w trybie zapytania o cenę "Najem z dostawą kontenerów mieszkalnych dla powodzian". Renata Przyłoga 2010-06-22
166 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej G-9 Piotrkówek - Zyck Nowy w gminie Słubice - etap II." Renata Przyłoga 2010-06-18
167 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. „Budowa niezbędnych urządzeń ochrony środowiska, docelowego ukształtowania i rekultywacji końcowej składowiska odpadów komunalnych w Grabowcu, gm. Słubice, woj. mazowieckie - etap II”. Renata Przyłoga 2010-06-18
164 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. "Przebudowa części drogi 291112W oraz drogi G-50 w miejsc. Słubice i Grzybów w gminie Słubice" Renata Przyłoga 2010-06-04
165 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej G-9 Piotrkówek - Zyck Nowy w gminie Słubice - etap I." Renata Przyłoga 2010-05-28
163 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 291121W i 291120W w miejscowości Jamno i Potok w Gminie Słubice - etap II (nawierzchnia) Renata Przyłoga 2010-04-01
162 Ogłoszenie o przetargu ograniczonym „Remont posadzek w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Słubicach” Renata Przyłoga 2010-04-01
161 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. „Remont i docieplenie budynku Stacji Uzdatniania Wody w Bończy” Renata Przyłoga 2010-03-26
160 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. „Remont pokrycia dachowego na budynku Publicznego Gimnazjum w Słubicach”. Renata Przyłoga 2010-03-26
158 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Przebudowa drogi gminnej Nr 291121W i 291120W w miejscowości Jamno i Potok w gminie Słubice – etap I (podbudowa). Renata Przyłoga 2010-03-15
159 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Budowa drogi gminnej (G-24) na odcinku Studzieniec – Zyck Nowy, o długości 3,759 km, w miejscowościach: Studzieniec, Leonów, Zyck Nowy i Słubice w gminie Słubice”. Renata Przyłoga 2010-02-19
156 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Studzieniec – Grabowiec, w km 0+000 do 0+876 - podbudowa, gm. Słubice, woj. mazowieckie”. Renata Przyłoga 2009-09-18
157 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn: „Bieżąca eksploatacja składowiska odpadów w m. Grabowiec, gm. Słubice, pow. płocki, woj. mazowieckie” Renata Przyłoga 2009-09-15
153 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Studzieniec – Grabowiec, w km 0+000 do 0+876, gm. Słubice, woj. mazowieckie”. Renata Przyłoga 2009-08-20
152 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn „Przebudowa drogi gminnej Studzieniec – Grabowiec, w km 0+000 do 0+876, gm. Słubice, woj. mazowieckie. Renata Przyłoga 2009-08-19
150 Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu osób przy użyciu autobusu o liczbie miejsc nie mniejszej niż 50, związanych z dowozem i odwozem uczniów do szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Słubicach pow. płocki woj. mazowieckie Renata Przyłoga 2009-08-17
155 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Juliszew Renata Przyłoga 2009-08-17
154 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność gminy Słubice położonej w obrębie geodezyjnym Juliszew, gm. Słubice pow. płocki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 117 o powierzchni 1,8100 ha, objętej księgą wieczystą Nr 28619 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie. Renata Przyłoga 2009-08-04
151 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. „Budowa niezbędnych urządzeń ochrony środowiska, docelowego ukształtowania i rekultywacji końcowej składowiska odpadów komunalnych w Grabowcu, gm. Słubice, woj. mazowieckie – część II – dostawa ziemi z humusem do rekultywacji skarp i wierzchowiny składowiska odpadów”. Renata Przyłoga 2009-08-04
149 Unieważnienie postępowania w trybie zapytania o cenę Renata Przyłoga 2009-07-14
147 OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na wykonanie zadania pn. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JULISZEW – ZYCK NOWY W KM 0+000 – 2 + 822 pow. płocki, woj. mazowieckie”(II) Renata Przyłoga 2009-07-06
146 OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na wykonanie zadania pn. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JULISZEW – ZYCK NOWY W KM 0+000 – 2 + 822 pow. płocki, woj. mazowieckie”(I) Renata Przyłoga 2009-07-06
145 OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na wykonanie zadania pn.„REMONT POMIESZCZEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWINIARACH, gm. Słubice pow. płocki, woj. mazowieckie” Renata Przyłoga 2009-07-01
148 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy "Remont i rozbudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Gminną Bibliotekę Publiczną, Centrum Informacji i działalność kulturalną – Etap II – WYPOSAŻENIE OBIEKTU – dostawa i montaż sprzętu komputerowego, m.in. zestawów komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, monitorów LCD oraz urządzenia wielofunkcyjnego laserowego i urządzeń sieciowych". Renata Przyłoga 2009-06-09
144 Ogłoszenie o przetargu Remont i rozbudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Gminną Bibliotekę Publiczną, Centrum Informacji i działalność kulturalną – Etap II – WYPOSAŻENIE OBIEKTU. Joanna Przemyłska 2009-05-18
140 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. "Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, przy ul. Płockiej 30, gm. Słubice, pow. płocki, woj. mazowieckie". Joanna Przemyłska 2009-05-06
139 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Wiączemin Polski i Wiączemin Nowy, gm. Słubice, woj. mazowieckie". Joanna Przemyłska 2009-04-28
143 Wynik przetargu na "Przebudowę drogi gminnej Juiszew - Zyck Nowy - Zyck Polski i Zyck Nowy - Zyck Polski, pow. płocki, woj. mazowieckie". Joanna Przemyłska 2009-04-15
141 Wynik przetargu "Przebudowa drogi gminnej Studzieniec - Grabowiec w km 0+874 do 1+767 gm. Słubice, woj. mazowieckie" Joanna Przemyłska 2009-04-07
142 Wynik przetargu "Budowa niezbędnych urządzeń ochrony środowiska docelowego ukształtowania i rekultywacji końcowej składowiska odpadów komunalnych w Grabowcu gm. Słubice woj. mazowiecke" Joanna Przemyłska 2009-04-06
134 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. "Budowa niezbędnych urządzeń ochrony środowiska, docelowego ukształtowania i rekultywacji końcowej składowiska odpadów komunalnych w Grabowcu, gm. Słubice, woj. mazowieckie". Joanna Przemyłska 2009-04-06
138 Wykaz firm spełniającychwarunki udziału w postepowaniu na wykonanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Juliszew – Zyck Nowy – Zyck Polski i Zyck Nowy – Zyck Polski, pow. płocki, woj. mazowieckie”. Joanna Przemyłska 2009-03-27
137 Wynik przetargu na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Juliszew – Zyck Nowy – Zyck Polski i Zyck Nowy – Zyck Polski , pow. płocki, woj. mazowieckie” Joanna Przemyłska 2009-03-13
136 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Studzieniec – Grabowiec, w km 0+874 do 1+767, gm. Słubice, woj. mazowieckie". Joanna Przemyłska 2009-03-10
135 Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na wykonanie zadania pn. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JULISZEW – ZYCK NOWY – ZYCK POLSKI I ZYCK NOWY – ZYCK POLSKI , pow. płocki, woj. mazowieckie". Joanna Przemyłska 2009-03-10
133 Wynik przetargu na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Studzieniec - Grabowiec w km 0+874 do 1 +767 gm. Słubice woj. mazowieckie". Joanna Przemyłska 2009-03-06
132 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Przebudowa drogi gminnej Studzieniec - Grabowiec" Joanna Przemyłska 2009-02-20
131 Ogłoszenie o przetargu ograniczonym - "Przebudowa drogi gminnej Juliszew - Zyck Nowy - Zyck Polski i Zyck Nowy - Zyck Polski, pow. płocki, woj. mazowieckie" Joanna Przemyłska 2009-01-21
130 Wynik przetargu na sukcesywne dostawy oleju opałowego do celów grzewczych. Joanna Przemyłska 2009-01-09
129 Wynik przetargu dot. "Bieżącej eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Grabowcu, gm. Słubice" Przemyłska Joanna 2008-12-19
128 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na sukcesywne dostawy oleju opałowego do celów grzewczych Joanna Przemyłska 2008-12-16
127 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. "Bieżąca eksploatacja składowiska odpadów w m. Grabowiec, gm. Słubice, pow. płocki, woj. mazowieckie". Joanna Przemyłska 2008-12-15
126 Wynik przetargu dot. drogi Grabowiec - Studzieniec Joanna Przemyłska 2008-11-12
125 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Grabowiec-Studzieniec z nawierzchni żwirowej na bitumiczną, na długości 370 mb, gm. Słubice, pow. płocki, woj. mazowieckie”. Joanna Przemyłska 2008-11-07
124 Rozstrzygnięcie przetargu pn:„Budowa niezbędnych urządzeń ochrony środowiska docelowego ukształtowania i rekultywacji końcowej składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Grabowiec gmina Słubice pow. płocki, woj. mazowieckie - część I – dostawa ziemi z humusem do rekultywacji skarp i wierzchowiny składowiska odpadów” Joanna Przemyłska 2008-09-17
119 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: "Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, przy ul. Płockiej 30, gm. Słubice, pow. płocki, woj. mazowieckie". Joanna Przemyłska 2008-09-15
121 Przetarg nieograniczony na "Budowę niezbednych urządzeń ochrony środowiska, docelowego ukształtowania i rekultywacji końcowej składowiska odpadów komunalnych w m. Grabowiec, gm. Słubice, pow. płocki, woj. mazowieckie - częsc I - dostawa ziemi z humusem do rekultywacji skarp i wierzchowiny składowiska odpadów. Joanna Przemyłska 2008-09-09
123 Przetarg nieograniczony na "Budowę niezbędnych urządzeń ochrony środowiska, docelowego ukształtowania i rekultywacji końcowej składowiska odpadów komunalnych w m. Grabowiec, gm. Słubice, pow. płocki, woj. mazowieckie – część I – dostawa ziemi z humusem do rekultywacji skarp i wierzchowiny składowiska odpadów" Joanna Przemyłska 2008-09-08
122 Wynik przetargu na wykonanie robót budowlano-montażowych pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sady gm. Słubice" Joanna Przemyłska 2008-09-04
120 Rozstrzygnięcie przetargu pn."Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu osób przy użyciu autobusów o liczbie miejsc nie mniejszej niż 41 związanych z dowozem i odwozem uczniów do szkół podstawowych i Publicznegop Gimnazjum" Joanna Przemyłska 2008-08-18
118 Wynik przetargu na wykonanie zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Świniarach – etap II gm. Słubice" Joanna Przemyłska 2008-08-12
117 Przetarg ograniczony na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sady" Joanna Przemyłska 2008-08-04
116 Informacja o wnioskach, które spełniają warunki udziału w postępowaniu w trybie przetargu organiczonego na wykonanie zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Świniarach - etap II" Joanna Przemyłska 2008-07-23
115 Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu osób, przy użyciu autobusów o liczbie miejsc nie mniejszej niż 41, związanych z dowozem i odwozem uczniów do szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Słubicach. Joanna Przemyłska 2008-07-14
114 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Świniarach – etap II Joanna Przemyłska 2008-07-10
113 Rozstrzygnięcie przetargu pn. „Przebudowa dróg gminnych Juliszew – Zyck Nowy – Zyck Polski – etap I część miejscowości Zyck Polski od km 0+750 do km 1+973 gm. Słubice pow. płocki woj. mazowieckie” Joanna Przemyłska 2008-04-18
112 Informacja o wyborze oferty w przetargu ograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont i rozbudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Gminną Bibliotekę Publiczną centrum informacji i działalność kulturalną w Słubicach, pow. płocki, woj. mazowieckie” Joanna Przemyłska 2008-04-11
111 Informacja o wyborze oferty w przetargu ograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa pomieszczeń komunikacyjnych i remont posadzek w budynku Gimnazjum w Słubicach pow. płocki woj. mazowieckie” Joanna Przemyłska 2008-04-11
109 Przetarg ograniczony na wykonanie zadania pn.:„PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH I REMONT POSADZEK W BUDYNKU GIMNAZJUM W SŁUBICACH, pow. płocki, woj. mazowieckie” Joanna Przemyłska 2008-03-17

[Liczba odsłon: 2352021]

przewiń do góry